Hiša, cerkev, vrtec, most, bazen. Dve prenovi in tri novogradnje. To so projekti, ki so letos prepričali štiričlansko žirijo in si prislužili najvišjo stanovsko nagrado pri nas - zlati svinčnik za odlično izvedbo. Nagrade bodo podelili 6. oktobra na Dnevu arhitektov, ki bo letos pod naslovom Enigma Ravnikar potekal v Novi Gorici.

Nagrajenim projektom sta skupni jasnost ideje in doslednost izvedbe; projekti, ki z najbolj preprostimi arhitekturnimi elementi (volumen, linija) dosegajo nepričakovane učinke v prostoru.

Prenova dveh vrstnih hiš

Avtorji: Maja Cvelbar, Miha Dešman, Eva Fišer, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman

Gre za odlično obnovo zdaj že ikonične stanovanjske zadruge iz petdesetih let, obnovo, ki niti za hip ne dovoli, da bi se izgubila fina nit, ki jo prepoznamo kot pravo arhitekturo. Avtorji so ohranili tako umestitev stavbe kot fasadni plašč ter spoštljivo prenovili vse fasadne detajle in vrt. Prava vrhunskost projekta se pokaže v notranjosti. Arhitekti so na novo izumili vertikalno členitev stavbe – tekočo, sproščeno in odprto –, da so obstoječi koncept prilagodili sodobnemu načinu bivanja.

Bazenski kompleks Češča vas

Avtorji: Dean Lah, Milan Tomac, Jurij Ličen, Nuša Završnik Šilec, Polona Ruparčič, Sara Ambruš, Eva Tomac, Eva Javornik, Urška Malič, Rasmus Skov, Sara Mežik, Jakob Kajzer, Peter Sovinc, Carlos Cuenca Solana, Goran Djokić

Vse, kar bazen zares potrebuje, je streha. Kot da bi ta mandat vzeli res dobesedno, so avtorji novega kompleksa v Češči vasi posegli po najbolj arhetipskem odgovoru – geometrijsko čisto začrtani in z a la skodlami pokriti štirikapni masi. Kot da bi jo preprostost koncepta osvobodila dvoma, se avtorska ekipa biroja Enota nikjer ne ustraši lastne ideje, nikjer ne zatakne pri nepotrebnih dodatkih ali zaplete pri odvečnih ambicijah.

Vrtec Kočevje, enota Čebelica

Avtorji: Jure Hrovat, Ana Kreč, Katja Paternoster, krajinska arhitektura Darja Matjašec, Nejc Florjanc in Katja Mali

Projekt je vse do ravni detajla izjemno dovršeno izveden, kar je pri javnih investicijah redko in pohvale vredno – sploh tam, kjer za razliko od večjih urbanih središč tovrstne investicije zahtevajo precejšen delež občinskega proračuna. Očitno je, da avtorji dobro razumejo, prepoznajo in upoštevajo potrebe lokalne skupnosti, staršev in zaposlenih, predvsem pa mladega roda uporabnikov. Zasnovali so objekt, ki je premišljeno umeščen v naselbinsko tkivo, kakovostno izveden, prijeten za delo in predvsem namenjen otroku. Ta vrtec življenja ne simulira, temveč o njem uči – na najboljši način.

Nadkritje ostalin cerkve Sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji

Avtorji: Rok Žnidaršič, Jerneja Fischer Knap, Samo Mlakar, Katja Ivić, Dino Mujić

Glavni konservator ZVKDS OE Celje: Matija Plevnik

Pri projektu nadkritja ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika avtorske skupine Medprostor drznost in skromnost hodita z roko v roki. Ruševino v resnici zaznamuje tisto, kar ji manjka. Prav s to vrzeljo v nas odpira prostor spomina in domišljije. In največja odlika projekta je morda ravno v tem, da to misel razume. Dodani novi arhitekturni detajli razlagajo stare, izbrani novi materiali se oplajajo iz obstoječega, nove tehnične rešitve stkejo vez med preteklostjo in prihodnostjo.

Most za pešce in kolesarje v Irči vasi

Avtorji: Blaž Budja, Rok Jereb, konstrukcije dr. h. c. Marjan Pipenbaher in Tomaž Weingerl, krajinska arhitektura dr. Dušan Stupar

Avtorjem je z rešitvijo, ki uspešno združuje arhitekturno, inženirsko in krajinsko-arhitekturno stroko, v prostor uspelo prenesti nesporno enega najlepše oblikovanih in umeščenih mostov, ki prepoznavnost in doživljanje arhitekture in narave ne samo spoštuje, temveč k njima tudi prispeva. Most je zasnovan brez vmesnih podpor, kot obešena mostna konstrukcija z vitko, oblikovno izčiščeno in skrajno racionalno konstrukcijo, ki kot tanka linija v blagi krivulji povezuje oba bregova, hkrati pa ne posega v strugo vodotoka, kar omogoča neoviran pretok reke tudi ob višjih vodostajih.

Zlati svinčnik 2023 za področje prostorskega načrtovanja je prejel projekt Ureditve romskega naselja Brezje-Žabjak, patinasti svinčnik Pokopališče Srebrniče, platinasta svinčnika prof. dr. Aleš Vodopivec ter dr. Aleš Mlakar, častni član ZAPS pa je postal dr. Andrej Goljar, nekdanji predsednik ZAPS z najdaljšim mandatom in daleč najširše odprto strukturo vodenja do zdaj.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!