Domov Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

1. Uvodna določba

Matador produkcija, d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (angl. GDPR – General Data Protection Regulation) in z vsakokrat veljavno nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Namen te Politike zasebnosti je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas ter kako jih uveljavljati.

Matador produkcija, d.o.o se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani https://www.tvambienti.si, uporabljeni v skladu s to Politiko zasebnosti, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Matador produkcija d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka.

3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje oziroma privolitev.

– Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani https://www.tvambienti.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Matador produkcija, d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

– Prijava na novice

Na naši spletni strani https://www.tvambienti.si se lahko naročite na prejemanje e-novic, ki vsebujejo obvestila o predvajanju televizijske oddaje Ambienti ter nasvete o urejanju doma in okolice. V ta namen vas lahko Matador produkcija, d.o.o. preko elektronske pošte obvešča o novostih iz sveta notranjega oblikovanja in arhitekture ter pomembnih novostih, ki so neposredno vezane na dejavnost Matador produkcija, d.o.o. O novostih vas bomo obveščali obdobno, in ne bolj pogosto kot enkrat tedensko.

Za pošiljanje e-novic uporabljamo platformo Mailchimp, s katero delimo vaše osebne podatke, kot so ime, priimek in e-poštni naslov, ali samo nekatere od teh.

Prejemanje sporočil lahko kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so predstavljene v točki 8 – Vaše pravice.

– Sodelovanje v nagradnih igrah

Pri izpeljavi nagradnih iger zbiramo sledeče osebne podatke:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
  • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

Sodelujoči v nagradnih igrah nam dovoljujejo obdelavo zbranih osebnih podatkov za namene nagradne igre in za namen neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju, novostih in akcijah), objavljeno na spletnem naslovu https://www.tvambienti.si ter na FB strani.

4. Uporabniki podatkov

Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:
– ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
– administratorju in skrbniku spletne strani.

Matador produkcija, d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretje države ali mednarodne organizacije.

5. Odjava

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov: [email protected]

6. Obdobje hrambe

Vaše kontaktne podatke za namen posredovanja e-novic hranimo do preklica.

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:

  • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
  • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

7. Način varstva vaših podatkov

Matador produkcija, d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Storili bomo vse, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, to je po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani oziroma z vašim preklicem, se vaši osebni podatki v roku 3 mesecev nepovratno in trajno izbrišejo.

Ker obstajajo na spletni strani https://www.tvambienti.si določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Matador produkcija, d.o.o., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

8. Vaše pravice

Matador produkcija, d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Matador produkcija, d.o.o.:
– potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
– omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje),
– poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
– omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
– omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
– omogoči pravico do omejitve uporabe,
– omogoči pravico do ugovora obdelave,
– omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
– omogoči pravico do preklica privolitve,
– poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo Matador produkcija, d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Matador produkcija, d.o.o. bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorila brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

9. Spremembe Politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Veljavna Politika zasebnosti bo objavljena na naši spletni strani.

Ljubljana, 28. 5. 2018