ogljični odtis

Janja Garnbret na Krasu posadila tisoč dreves

Janja Garnbret je na Krasu posadila 1000 dreves in s tem dala zgled za ohranjanje narave in izravnavo ogljičnega odtisa ...

Od večnadstropnega hotela do kolesarske brvi: les je vsestranski material

Les se nam že od najzgodnejših let vtisne v podzavest kot nepogrešljivi gradnik naše stavbne dediščine, zato ga intuitivno jemljemo ...

Vaš ogljični odtis je 8.4 tone CO2: z izbiro zelenega ogrevanja ga lahko izničite

Po podatkih iz leta 2018 je ogljični odtis vsakega prebivalca Slovenije znašal kar 8.4 tone Co2 . Kar se tiče ...

Eko-hiša v bližini Linza: drzna arhitektura z nizkim okolijskim odtisom

Z naraščanjem okolijske ozaveščenosti se vse več ljudi odloča za gradnjo hiš z manjšim ogljičnim odtisom. Med njimi sta tudi ...

Skupina VELUX na poti k trajno ogljično nevtralnemu podjetju

Skupina VELUX je najavila novo zavezo, da bo do svoje stote obletnice postala trajno ogljično nevtralno podjetje. Ta cilj bodo ...

BeeZeeB: povoščene krpice za čistejše okolje

Vse več posameznikov se zaveda mačehovskega odnosa človeštva do našega planeta, prav zato spodbude k racionalnejšemu ravnanju z naravnimi viri, ...