Skupina VELUX je najavila novo zavezo, da bo do svoje stote obletnice postala trajno ogljično nevtralno podjetje. Ta cilj bodo dosegli v partnerstvu z WWF (the World Wide Fund for Nature), svetovnim skladom za naravo. Kot vodilni proizvajalec strešnih oken na svetu bo Skupina VELUX nevtralizirala svoj pretekli ogljični odtis, ki znaša 5,6 milijonov ton ogljikovega dioksida; omenjeno vizijo bodo v 100-letnem obdobju svojega poslovanja od ustanovitve leta 1941 do leta 2041 dosegli tudi s pomočjo projektov za ohranitev gozdov, ki jih vodi WWF.

S pogledom, uprtim v prihodnost, se Skupina VELUX zavezuje k pomembnemu zmanjšanju emisij ogljika tako v poslovanju podjetja kot v celotni vrednostni verigi, kar v družbi povezujejo s pariškim podnebnim sporazumom in ambiciozno smernico glede omejevanja globalnega segrevanja za 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja.

Aktivnosti bodo vključevale ohranjanje naravnih gozdnih habitatov in njihovo neprecenljivo floro in favno, prva dva tovrstna gozdna projekta pa bodo izvedli v Ugandi in Mjanmaru. V Ugandi bo pozornost namenjena obnovi degradiranih gozdov, zasaditvi novih gozdnih površin in zaščiti naravnih gozdov s širokim naborom ukrepov. V okviru projekta bodo pogozdovali tudi na farmah, kmetijsko-gospodarskih sistemih in plantažah zunaj zavarovanih območij ter s tem zadostili povpraševanju po različnih lesnih proizvodih in obenem zmanjšali pritisk na naravne gozdove. S projektom v Mjanmaru bodo pomagali ohraniti edinstveno biotsko raznovrstnost okrožja Tanintharyi.

»Upamo, da bomo skupaj zgradili osnovo tudi za druge organizacije, da bodo postale trajno ogljično nevtralne in dvignile kriterije za naravovarstveno in klimatsko delovanje na globalni ravni,« se ob tem nadeja Marco Lambertini, generalni direktor WWF International.

Več informacij o VELUX-ovi trajni ogljični nevtralnosti in projektih za varovanje gozdov v partnerstvu z WWF dobite tukaj.