Zaradi draginje energentov, hrane in drugih življenjskih potrebščin postaja vse bolj pereč problem energetska revščina. Marsikdo danes velik delež svojih dohodkov porabi za plačevanje stroškov elektrike, vode in drugih energentov, še posebej tisti, ki živijo v energetsko potratnih stavbah in si ne morejo privoščiti investicije v njihovo energetsko obnovo. Ta začaran krog lahko presekamo s pomočjo Eko sklada, ki s finančnimi spodbudami in brezplačnim svetovanjem že leta skrbi za zmanjševanje in blaženje energetske problematike.

»Eko sklad ponuja nepovratna finančna sredstva oziroma spodbude za energetske prenove stanovanjskih stavb tudi za ranljive skupine. Na ta način jim omogočamo, da si z izvedbo ukrepov, ki izboljšujejo energetsko stanje njihovih stavb, izboljšajo bivanjske razmere, obenem pa tudi znatno znižajo stroške za energente. Kar je izjemno pomembno, je to, da ta gospodinjstva lahko dobijo višjo spodbudo, saj si drugače ne bi mogli privoščiti obnove njihovih stavb. Eko sklad je v zadnjih dveh letih s pomočjo programa Zero500, ki se financira z evropskimi sredstvi, omogočil obnovo 424 stavbam. Gospodinjstva so dobila spodbudo v višini 9.620 ali 15.000 evrov in zanimivo je, da jim je s temi sredstvi uspelo izvesti več ukrepov, ki so izboljšala energetsko stanje njihovih stavb. Najpogostejši ukrepi so bili sanacija strehe, vgradnja energetsko učinkovitih oken, toplotna izolacija zunanjih sten, pa tudi druge energetsko varčne rešitve,« pove Sabina Rajšelj iz Eko sklada, kjer so ob novi kurilni sezoni pripravili nov javni poziv za zmanjševanje energetske revščine.

V okviru poziva bo možno dobiti spodbude za že omenjene ukrepe in za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso. »Več informacij lahko potencialni vlagatelji pridobijo na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, ali pa se obrnejo kar neposredno na energetske svetovalce mreže ENSVET, ki občanom brezplačno svetujejo v pisarnah po vsej Sloveniji. Prijavili se bodo lahko tisti, ki so materialno ogroženi, so lastniki stanovanjskih stavb in ki živijo v stavbah, potrebnih prenove in bodo lahko izvedli na njih naše ukrepe,« sklene Rajšelj in poudari, da se najbolj ranljivi občani dostikrat ne znajdejo v postopku prijave na javni poziv in v nadaljevanju na sanacijo stanovanjske stavbe. Zato bosta zanje na voljo tudi dodatna pomoč in podpora. 

Nov javni poziv za zmanjševanje energetske revščine je odprt od 1. 12. 2023 in je objavljen TUKAJ.

Sponzorirana vsebina