Zamenjava starega ogrevalnega sistema ne pomeni le prihranka pri nakupu energentov, pač pa tudi zmanjšanje emisij in bolj optimizirano ogrevanje prostorov. Ekosklad za investicijo ponuja ugodne spodbude in kredite.

V zadnjih letih se občani večinoma odločajo za zamenjavo obstoječih peči s toplotnimi črpalkami, kotli na biomaso ali kotli na zemeljski plin. Prednost novih naprav so bistveno manjše emisije, večji izkoristki ter manjša in bolj nadzorovana poraba energentov.

Priporočljivo je, da se pred zamenjavo ogrevalnega sistema hiša toplotno sanira – izolirati je potrebno zunanje zidove, zamenjati okna in izolirati ostrešje objekta. S tem se zmanjšajo toplotne izgube, nato pa se z natančnim izračunom toplotnih potreb objekta lažje izbere optimalno ogrevalno napravo.

Eko sklad nudi povratna sredstva do 60 % vrednosti investicije!

Za investicije v nove ogrevalne sisteme je Eko sklad predvidel nepovratna sredstva in sicer:

  • za nakup kurilne naprave na lesno biomaso za ogrevanje novega objekta je predvidenih 20 % vrednosti investicije oziroma največ 2.000 €,
  • za zamenjavo stare kurilne naprave s kurilno napravo na lesno biomaso pa med 50 in 60 % stroškov naložbe, oziroma med 4.000 in 5.000 €;
  • za vgradnjo toplotne črpalke v novogradnji je priznanih 20 % vrednosti naložbe oziroma ne več kot 2.500 € za črpalko voda/voda ali zemlja/voda oziroma ne več kot 1.000 € za črpalko zrak/voda,
  • za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko pa med 40 in 50 % vrednosti investicije oziroma ne več kot 4.000 € za črpalko voda/voda ali zemlja/voda in ne več kot 2.500 € za črpalko zrak/voda.

Možno pa je za to investicijo pridobiti tudi kredit Eko sklada, ki znaša med 1.500 in 40.000 €.

Še pred izvedbo naložbe je potrebno na Ekosklad poslati vso dokumentacijo s prilogami. Za več informacij se obrnite na eno izmed pisarn Ensveta ali pa na informacije, objavljene na spletni strani Eko sklada.