Vsi občutimo, da je zrak, ki ga dihamo predvsem v mestih v obdobju kurilne sezone, močno onesnažen. Da bi se onesnaženost zamanjšala, hkrati pa povečala energetska učinkovitost, Eko sklad spodbuja in financira zamenjavo ogrevalnega sistema tudi v večstanovanjskih stavbah.

Po vsej Sloveniji delujejo usposobljeni, neodvisni energetski svetovalci mreže ENSVET. Z brezplačnimi pogovori in nasveti vam pomagajo pri izbiri, načrtovanju in uresničitvi investicijskih ukrepov s področja energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi. Z njimi smo se pogovarjali o posodobitvi kotlovnice za ogrevanje bloka.

Pogoji pridobitve nepovratnih sredstev

Eko sklad je objavil javni poziv za nepovratno finančno spodbudo za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb. Namen tega javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost večstanovanjskih stavb in seveda s tem tudi zmanjšanje onesnaženosti zraka. 

Nepovratne spodbude so lahko dodeljene za zamenjavo stare kurilne naprave za novo in sicer:

  • za kurilno napravo na lesno biomaso,
  • za ogrevalno toplotno črpalko,
  • s plinskim kondenzacijskim kotlom ali
  • s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. 

Zamenjava stare kurilne naprave mora biti načrtovana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih toplotnih potreb stavbe.

Vlogo za pridobitev subvencije vloži v imenu etažnih lastnikov upravnik.  Vloga mora vsebovati vse predpisane priloge in fotografije stanje pred začetkom naložbe. Na podlagi pravilno izpolnjene vloge Ekosklad izda odločbo. Rok za dokončanje del je 18 mesecev od vročitve odločbe.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25% priznanih stroškov celotne naložbe.

In koristi?

Poleg boljših medsosedskih odnosov so koristi seveda številne. Stanovalci bloka v Mariboru, ki so subvencijo že izkoristili za izdelavo nove toplotne postaje, ki je nadomestila dotrajano kotlovnico, poročajo, da so se jim stroški ogrevanja razpolovili, medtem ko je bila investicija v zamenjavo ogrevalnega sistema – po odšteti subvenciji – na stanovanje razmeroma majhna.

Za vse dodatne informacije in ostale razpise se obrnite na internetno stran www.ekosklad.si, oziroma vam najbližjo energetsko svetovalno pisarno ENSVET.

Seznam vseh pisarn skupaj z kontaktnimi številkami najdete na internetni strani ensvet.ekosklad.si