V družinskem podjetju Lumar, ki v letošnjem letu obeležuje 30 let delovanja, so prejeli okolijski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) v novo ustvarjeni kategoriji za razvojne dosežke zelenih tehnologij za nadaljnji razvoj konstrukcijskih sistemov kot enem izmed ključnih kazalnikov pri razvoju tehnologij zelenega prehoda v prakso.

»V podjetju Lumar smo izjemno veseli in ponosni, da smo prejeli še tretji okolijski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG), tokrat v novi kategoriji razvojni dosežki zelenih tehnologij. Še vedno smo namreč edini slovenski proizvajalec montažnih hiš s tem priznanjem. Okolijski certifikat potrjuje naša prizadevanja za implementacijo predvsem okolijskih kazalnikov, pri čemer je ključna LCA analiza vgrajenih materialov. Vse skupaj pa nadgrajujemo tudi s »paketnimi rešitvami«, ki celovito naslavljajo trajnostno bivanje ter skupaj pripomorejo k gradnji objektov, ki ob nižji rabi energije in nizkim stroškom skozi celoten življenjski cikel ponujajo visoko bivanjsko ugodje,« je ob prejetju okolijskega certifikata ZKG povedala vodja trajnosti in razvoja Lumar Nataša Teraž Krois. Znak kakovosti v graditeljstvu podeljuje Gradbeni inštitut ZRMK.

Nataša Teraž Krois.

»V podjetju Lumar poteka stalen razvoj v smeri inovativnih rešitev in izboljšav njihovih produktov ter ostalih procesov in poslovanja v smeri trajnostnih in zelenih usmeritev, pa tudi  zadovoljstva strank in kakovosti bivanja. Okolijski certifikat ZKG za razvojni dosežek zelenih tehnologij za implementacijo konstrukcijskih sistemov kot enem izmed ključnih kazalnikov pri razvoju tehnologij zelenega prehoda v prakso predstavlja nadaljnji razvoj konstrukcijskih sistemov (zunanje in notranje stene, stropi, streha) ob upoštevanju metrike trajnostne gradnje in z mislijo na kakovosti bivalnega ugodja in udobja. Razvojni dosežek je usmerjen predvsem k različnim analizam in izračunom vplivov na okolje in tudi na finančne vidike v celotni življenjski dobi ob upoštevanju družbene sprejemljivosti. Pri tem je ključna LCA analiza vgrajenih materialov kot tudi analiza življenjskega cikla konstrukcijskih sistemov. Kot ponudnik celovitih in trajnostno usmerjenih rešitev gradnje lesenih montažnih objektov razvijajo in implementirajo tudi ostale t. i. »paketne rešitve«, ki celovito naslavljajo trajnostno bivanje. Sem sodijo: zelene strehe (možnost urbanega čebelarstva), sončna elektrarna, elektro polnilnica, prezračevalni sistem in sistem pametnega upravljanja hiše – optiMOON. Trajnostne vidike ne omejujejo zgolj na okolje, temveč jih preko ostalih kazalnikov trajnostnih poslovnih modelov implementirajo tudi v vrednostne verige in do okolja vzdržnega vedenja na vseh nivojih v podjetju,« so v obrazložitvi med drugim zapisali v Gradbenem inštitutu ZRMK.

Lumar Prestige s kameno volno.