V svetu, ki ga vse bolj prizadevajo okolijski problemi in podnebne spremembe, postaja trajnost v poslovanju vedno bolj pomembna. Vse več podjetij priznava potrebo po izvajanju okolju prijaznih praks, s čimer ne le da izpolnijo svojo družbeno odgovornost, ampak tudi zagotavljajo dolgoročni gospodarski uspeh. Med podjetji, ki so zavezana tej strategiji, je tudi Hörmann, vodilni svetovni proizvajalec vrat in vratnih pogonov.

Hörmann Slovenija že več kot 30 let piše zgodbo o uspehu. Gre za eno najbolj znanih podjetij v stavbni industriji, njihov prodajni program pa sega vse od garažnih in industrijskih vrat do vhodnih in notranjih vrat ter pogonskih sistemov. Toda tisto, kar podjetje še posebej loči od preostalih, je njegova zavezanost trajnostnemu razmišljanju in delovanju.

Foto: Pixabay

Njihova podnebna strategija pri tem upošteva trojni pristop, ki ga sestavljajo izračun, zmanjšanje in izravnava emisij CO2. Konkretno to pomeni naslednje:

Okolijska ozaveščenost v korporativni kulturi

Hörmann je postavil trajnost v središče svoje poslovne kulture. Podjetje stalno vlaga v energetsko učinkovite proizvodne postopke za čim manjšo porabo energije in čim manjši izpust emisij, pri tem pa se zanaša na inovativne tehnologije in materiale, ki ne le izboljšujejo kakovost njihovih izdelkov, ampak tudi zmanjšujejo vpliv na okolje.

Odgovorna raba virov

V podjetju Hörmann se osredotočajo na odgovorno ravnanje z viri. Podjetje si prizadeva zmanjšati količino odpadkov, reciklirati materiale in izvajati procese, ki so učinkoviti z viri. S tem zmanjšujejo vpliv na okolje in stroške, hkrati pa povečujejo konkurenčnost. Vire na primer varujejo z uporabo recikliranega papirja, ogljično nevtralnega pošiljanja pošte (e-pošta, e-obračuni) in z recikliranjem transportne embalaže.

Uporaba zelene energije

Hörmann si prav tako prizadeva za čim večjo uporabo obnovljive energije. Številne lokacije podjetja se napajajo z zeleno energijo, ki jo proizvajajo vetrne in hidroelektrarne. Ker tudi sami proizvajajo čisto energijo, so od leta 2017 do danes prihranili že več kot 110.000 ton CO2.

Na nekaterih drugih lokacijah  poslovalnic Hörmann pa so pozitiven vpliv na klimatsko bilanco dosegli z zamenjavo ogrevanja, in sicer so iz kurilnega olja prešli na plin. Pri zgorevanju zemeljskega plina kot fosilnega goriva z najmanj škodljivimi snovmi se v primerjavi s kurilnim oljem sprosti do 40 % manj CO2.

Varstvo narave

Poleg zmanjšanja emisij Hörmann vlaga tudi v naravna skladišča CO2. Tako na številnih lokacijah njihovih tovarn nastanejo strešne ozelenitve, čebelji travniki in pašniki. Poleg tega se pripravljajo na varstvo biotske raznovrstnosti in podpirajo pobudo INSECT RESPECT®, ki se zavzema za reševanje žuželk.

Zelena pisarna

V pisarnah podjetja Hörmann zaposleni tiskajo le na 100% recikliran papir na podnebju prijazen način. Na podlagi uporabnikom prijaznih sistemov IT za konfiguracijo, izračun in naročanje njihovih proizvodov pa želijo v prihodnosti še bolj prihraniti pri papirju. Poleg tega za njihove interne časopisne priloge uporabljajo papir, ki je certificiran po sistemu PEFC in izvira iz trajnostnega ter okolju prijaznega in socialno sprejemljivega gospodarjenja z gozdovi.

Okolju prijazni izdelki

Hörmann nenazadnje ponuja tudi široko paleto okolju prijaznih izdelkov: od vrat z odlično toplotno izolacijo do pogonov, ki zmanjšujejo porabo energije. Ti izdelki pomagajo strankam zmanjšati njihove stroške energije in prispevajo k varstvu podnebja.

V času, ko postaja trajnost vse bolj pomembna, je Hörmann lep primer, kako je lahko podjetje uspešno in hkrati prispeva k ohranjanju narave. Ker pa sveta seveda ne morejo rešiti sami, tudi svoje sodelavce in dobavitelje spodbujajo k iskanju rešitev za podnebju prijaznejšo prihodnost. »Če vsakdo prispeva svoj delež, lahko skupaj premaknemo marsikatero goro,« sklenejo.  

Več: www.hormann.si

Sponzorirana vsebina