Električna energija predstavlja obsežen del gospodinjskih izdatkov, trend rasti stroškov pa naj bi se po napovedih še stopnjeval. Poleg tega uvedba novega omrežninskega zakona s petimi časovnimi bloki, razdeljenimi na dve sezoni, in penalizacija prekoračitve določene obračunske moči potrjujeta nujnost iskanja rešitev, s katero bi to preprečili ali vsaj omilili. Sončne elektrarne so v tem kontekstu idealna rešitev z lastno proizvodnjo električne energije, saj izkoriščajo neomejen in brezplačen vir sončne energije, glede na visoko osončenost pa predstavlja Slovenija tudi znaten potencial za njihovo učinkovito uporabo.

Zanimanje za izgradnjo sončne elektrarne se povečuje

ega se iz leta v leto zaveda vedno več ljudi, zato ne preseneča, da po strehah slovenskih domov opažamo veliko sončnih panelov. To posledično pomeni, da je tudi električno omrežje vedno bolj obremenjeno, saj v preteklosti ni bilo projektirano za pretekanje električne energije v obe smeri. 

Kljub temu je v drugi polovici lanskega leta rekordno število ljudi vložilo vlogo za soglasje za izgradnjo sončne elektrarne, predvsem iz želje, da bi se umestili še v staro obračunsko shemo netmeteringa. Predvideva se, da je ta trenutek tistih z že dobljenim soglasjem in tistih, ki ga šele pričakujejo, okoli 25.000, kar pomeni, da bo zaradi velikega števila vlog potreben pameten pristop tako investitorjev kot izvajalcev. Predvsem zato, ker bodo vsi morali zgraditi in v omrežje vključiti sončno elektrarno še v tem letu, v nasprotnem se jim vključenost v netmetering po stari uredbi izniči. Hkrati pa predvidevanja kažejo, da se bo razmerje tistih s polnim soglasjem proti tistim z omejenim ali zavrnjenim soglasjem vedno bolj nagibalo v prid slednjih. 

Rešitve za vse

Scenarij, da bo veliko tistih, ki bodo prejeli zavrnjeno ali omejeno soglasje, opustilo idejo o izgradnji sončne elektrarne, saj njihova pričakovanja o samooskrbi ne bodo zadovoljena, je zelo verjeten. Pa je to res potrebno? Vsem tem lahko z zadovoljstvom sporočimo, da so se tega v podjetju Enertec Moja elektrarna začeli zavedati že globoko v lanskem letu, zato so okrepili ekipo razvoja in projektive. Prišli so do rešitev, ki so v določenih primerih celo boljše kot v preteklem obdobju, v vsakem primeru pa s pomočjo lastno razvitih orodij mnogo bolj natančne in za končnega potrošnika ekonomsko še bolj učinkovite. Rešitev se imenuje hibridna sončna elektrarna, ki je kombinacija sončne elektrarne in baterijskega hranilnika. Zaradi slednjega klasična sončna elektrarna dobi dodatne prednosti, ki jih klasična brez baterijskih hranilnikov nima. In katere so te prednosti? Baterijski hranilnik v tem primeru nima le osnovne funkcije nadomestnega napajanja ob izpadu električne energije iz omrežja, ampak ima tudi funkcijo ponovnega zagona sončne elektrarne ob izpadu električne energije, imenovano Black start, funkcijo nadziranja časovnih blokov in predvsem obvladovanja prekoračitve obračunske moči. S pomočjo večine teh funkcij se lahko izognemo premnogim nepredvidenim stroškom, ki pa jih brez baterijskega hranilnika ne bi mogli obvladovati.

Do optimalne hibridne sončne elektrarne …

Ko govorimo o hibridni sončni elektrarni, to še zdaleč ne pomeni le združevanja sončne elektrarne in baterijskega hranilnika. Brez zelo natančnih izračunov, na podlagi podatkov, pridobljenih od investitorja, upoštevanja lege in položaja sončne elektrarne, dosedanjih virov energentov in ne nazadnje tudi morebitnih poznejših dodatnih virov in porabnikov znotraj krogotoka objekta, je pravilen izračun velikosti hibridne sončne elektrarne v kombinaciji z baterijskim hranilnikom skoraj nemogoč. Rezultat tega je lahko preveč ali premalo dimenzionirana sončna elektrarna ali baterijski hranilnik oziroma njuno napačno razmerje. To pa pomeni, da boste morda plačali nekaj, kar nikoli ne boste 100 % izkoristili, ali pa plačali mnogo manj, vendar ne boste izkoristili možnosti, ki so vam na voljo. Posledično bi to pomenilo tudi, da boste morali več električne energije pripeljati iz omrežja in si s tem nakopali dodatne stroške. 

… le s simulatorjem energetskih rešitev

Da bi se izognili vsem zgoraj opisanim težavam pri izračunu optimalne hibridne sončne elektrarne, so v razvojnem oddelku podjetja Enertec Moja Elektrarna razvili svoje simulacijsko orodje, imenovano simulator energetskih rešitev. Ta na podlagi vseh potrebnih investitorjevih podatkov, njegovih želja, izkušenj dosedanjih primerov in na podlagi lastno razvitega algoritma, ki je del simulacijskega orodja, zagotovi rešitev z najboljšo ekonomsko računico tako v smeri velikosti investicije kakor tudi poznejših prihrankov hibridne sončne elektrarne. Pravilna računica je še kako pomembna, saj govorimo o investiciji za naslednjih 30 let, brez tega orodja bi lahko prišlo do velikih odstopanj na škodo investitorja.

Pomen izbire zanesljivega partnerja

Izbira partnerja, ki mu boste zaupali izračun, izgradnjo, poznejši nadzor in servis sončne elektrarne, je zelo pomembna. Pri tem ne govorimo le o tehničnem znanju in izkušnjah, ampak tudi o poznavanju kompleksnih regulativ, pomoči ter svetovanju pri pridobivanju sredstev za izgradnjo in subvencij ob končanem projektu. V podjetju Enertec Moja elektrarna so ponosni na to, da lahko strankam ponudijo celovito podporo – od začetnega svetovanja, načrtovanja in izvedbe do dolgoročnega vzdrževanja in nadzora. Njihov cilj je zagotoviti, da vsaka sončna elektrarna ne izpolnjuje le trenutne potrebe naročnika, ampak je tudi pripravljena na prihodnje razvojne možnosti.

Zavedajo se, da je vsak korak v procesu vzpostavitve sončne elektrarne ključen za uspeh projekta. Predanost individualiziranemu pristopu in kakovostnemu svetovanju je temelj njihove ponudbe, ki zagotavlja, da vsaka stranka doseže svoje cilje pri energetski samooskrbi. Zato se pridružite mnogim zadovoljnim strankam podjetja Enertec Moja elektrarna in skupaj z njimi začnite pot do energetske neodvisnosti.

Sponzorirana vsebina