»Trenutno smo z elektriko povsem samooskrbni, pridelamo jo celo več, kot jo porabimo,« pravita lastnika hiše v Škofji Loki. Ker je dizajn sončnih panelov, ki sta jih dala vgraditi pred dvema letoma, tako elegantno zlit s streho, se sploh ne opazi, da je na hiši pravzaprav elektrarna. In to veliko šteje, saj ne moti arhitekturne zasnove objekta.

10 x 13 metrov velika hiša s kletjo, pritličjem, mansardo in podstreho nudi več kot dovolj prostora štiričlanski družini in tudi kupu elektronskih naprav, brez katerih si danes ne znamo več predstavljati življenja. Poleg gospodinjskih aparatov, računalnikov in televizorjev je v hiši še pet enot grelno-hladilne klime in nenazadnje precej luči. »Poleg lestencev je v hiši, na stopnišču, v zidu ob hiši, na terasah … vgrajenih čez 100 LED svetil,« opisuje lastnica in dodaja, da so bili zaradi vsega naštetega velik potrošnik električne energije, vsakomesečne položnice so kljub varčnemu načinu življenja šle v nebo in nekaj je bilo treba ukreniti.

Na strehi hiše so poleg električnih panelov še štirje paneli za solarno ogrevanje vode. Po velikosti in na videz med njimi skoraj ni razlik.

Logična investicija

Odločili so se za investicijo v domačo sončno elektrarno. Razmišljanje v to smer je bilo logično, saj živijo na področju, ki je dobro osončeno in tudi lega strehe je ustrezna, kar so potrdili tudi pri podjetju Moja elektrarna, na katerega sta se lastnika obrnila za ponudbo. Hiša ima denimo dnevne prostore obrnjene na jug, streha je dvokapna s frčado na severu in balkonom na jugu, medtem ko je vhod iz severne strani, skratka sama postavitev nepremičnine in orientacija strehe je kot naročena, da se nanjo postavi fotovoltaične panele.

Potek montaže

Vizualno privlačna

Pred samim začetkom del in montažo je bilo treba določiti še velikost elektrarne. Glede na preteklo porabo energije je bila zanje ustrezna elektrarna moči 11kW, prav tako se je lastnikoma zdel pomemben sam vizualni izgled elektrarne. »Želela sva, da so paneli postavljeni simetrično na frčado in od roba do roba strehe. Poleg tega sva želela panele, ki nimajo srebrnega robu, da se čim lepše zlijejo s črno streho,« opisuje lastnica. In to jima je ponudnik zlahka zagotovil, saj ima v ponudbi panele, ki so usklajeni z modernimi objekti. Tako se na primer linija solarnih panelov Full Black Edition popolnoma stopi s črnimi oziroma antracitnimi strešniki, solarne panele pa je po želji možno integrirati tudi v fasado ali ograjo.

Toplotna črpalka kot nadgradnja

Trenutno ima družina iz Škofje Loke elektrike v izobilju, kar seveda ne pomeni, da z njo ravnajo potratno. Imajo pa načrte, kako bi viške v prihodnje še lahko izkoristili ali elektrarno po potrebi razširili. Ena od možnosti je sprememba načina ogrevanja, ki je sedaj na plin, saj so tega morali izbrati, če so želeli pridobiti gradbeno dovoljenje; druga pa sprememba na transportnem področju, morda celo postavitev solarnega nadstreška.

»Ideja je, da bi se v bodoče ogrevali na toploto črpalko in nabavili električni avto. Takrat bi elektrarno nadgradili z več paneli in povečali njeno moč,« pravi lastnica, ki ima z domačo elektrarno zelo pozitivne izkušnje, predvsem pa nižje mesečne račune.  V delovanje elektrarne ima tudi stalen vpogled, v vsakem trenutku lahko preveri, s kakšno močjo delajo paneli in kakšna je pridelava in poraba elektrike. Ker je ta precej bolj optimalna kot nekoč, je to vedno razlog za dobro voljo.

Fotografije: Klavdija Košir