hranilnik električne energije

Z inovativnimi rešitvami do energetske neodvisnosti po stari ali novi uredbi

Električna energija predstavlja obsežen del gospodinjskih izdatkov, trend rasti stroškov pa naj bi se po napovedih še stopnjeval. Poleg tega ...

Celovito energetsko upravljanje doma s sistemom optiMOON

Proizvajanje, shranjevanje in raba energije iz obnovljivih virov je temelj za energetsko neodvisnost na eni strani in našo zeleno prihodnost ...