igralnica

Igralnice in otroške sobe po konceptu Skandinavcev

Igra je vse prevečkrat podrejena učenju, so prepričani Skandinavci, zato s severa prihajajo glasne spodbude k prosti otroški igri, ki ...

Domača igralnica? Zakaj pa ne!?

Če bi hiše gradili otroci, bi brez dvoma velik del površine namenili igranju. Ne le, da je namembnost prostora za ...