Če ste o toplotnih črpalkah KRONOTERM slišali že veliko, pa mnogi še ne poznate zgradbe, v kateri je sedež vodilnega proizvajalca tihih in kakovostnih toplotnih črpalk že vse od leta 1976. Posebnost poslovno-industrijskega objekta, ki ste ga med vožnjo po štajerski avtocesti gotovo že kdaj uzrli, je ravno ogrevalni sistem objekta, nadgrajen z unikatno funkcijo: poleg zagotavljanja bivalnega ugodja in ekonomičnega obratovanja deluje kot živa razstava toplotnih črpalk.

Ko strojne naprave postanejo artefakti, strojnica pa razstavni prostor

Posebnost ogrevalnega sistema zgradbe KRONOTERM je ta, da poleg svoje tehnične vloge opravlja tudi vlogo žive razstave ogrevanja s toplotnimi črpalkami KRONOTERM. Ko vstopite v zgradbo, se najprej znajdete v velikem razstavnem prostoru, kjer si lahko ogledate brezčasne modele toplotnih črpalk KRONOTERM. Pravo presenečenje pa se skriva za vogalom – odprta strojnica, ki deluje kar kot del razstavnega prostora, kjer lahko zaposleni obiskovalcem do potankosti v živo ponazorijo delovanje notranjih enot toplotnih črpalk. Če je strojnica običajno skriti del hiše, kamor ne vozite obiskovalcev, sta njena urejena podoba in brezhibno delovanje tukaj še posebej izpostavljena.

Zakaj bi imeli eno toplotno črpalko, če so lahko kar tri?

Ogrevalni sistem 3000 m2 velike nove zgradbe KRONOTERM je namenjen ogrevanju in hlajenju ter pripravi tople sanitarne vode. Za ponazoritev delovanja so bili vgrajeni vsi trije tipi toplotnih črpalk: zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda. Živa razstava toplotnih črpalk KRONOTERM je tako res popolna. Poleg omenjenih sistemov ima stavba tudi sistem aktivnega prezračevanja in razvlaževanja. Grelna moč ogrevalnega sistema je 163 kW za ogrevanje in 137 kW za hlajenje. Nizkotemperaturni sistem stavbe temelji na ogrevanju in hlajenju s talnim gretjem in deluje v kombinaciji z veliko sončno elektrarno na strehi.

Nizkotemperaturni sistem je ogrevalni sistem s temperaturo medija toplote – vode do največ 40 °C. Nizkotemperaturni sistemi so energetsko najbolj učinkoviti, mednje pa med drugim spada talno gretje. Za primerjavo: ogrevanje z radiatorji spada med visokotemperaturne in vodo segreje tudi do 90 °C!

Toplotna črpalka skoraj izključno porablja obnovljive vire energije

Zaradi želje po večji samozadostnosti ima zgradba KRONOTERM tudi lastno sončno elektrarno. Sončna elektrarna z močjo 120 kW zagotavlja elektriko, potrebno za delovanje toplotnih črpalk, ki ogrevajo in hladijo stavbo. Toplotne črpalke za svoje delovanje porabijo približno 20 % električne energije, preostalih 80 % pa proizvedejo iz obnovljivih virov. Električna energija je pravzaprav potrebna le za obratovanje naprave, zato so letni prihranki v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja izjemni.

Strojnica – srce hiše, ki napaja stavbo

V strojnici sta dva zalogovnika – eden je topel, drugi je hladen. Zaradi sočasnih potreb po ogrevanju ter hlajenju se hladen zalogovnik vzdržuje vse leto, topel pa le čez zimo oziroma ogrevalno sezono. Iz hladnega zalogovnika se črpa energija za talno hlajenje, stropne konvektorje in rekuperacijo oziroma prezračevanje, iz toplega pa energija za talno gretje. Poleg tega imajo v proizvodni ter razvojni testirnici skozi vse leto veliko odvečne toplote, ki se prečrpava v topel zalogovnik ter potem ustrezno »porabi«.

Ogrevalni sistem je sestavljen iz vseh treh vrst toplotnih črpalk: zrak/voda (COP 3,8), zemlja/voda (COP 4,5) in voda/voda (COP 5,8). Čeprav za uspešno delovanje v teoriji seveda ne potrebujejo vseh hkrati, je bila želja predstaviti delovanje vseh treh vrst toplotnih črpalk na enem mestu. Trenutno za vzdrževanje zalogovnikov in za bivalno ugodje v stavbi skrbita KRONOTERMOVI toplotni črpalki zemlja/voda (WPG-80-1 HTT) in voda/voda (WPG-40-1 HT). Toplotna črpalka voda–voda je sestavljena iz izvorne in ponorne vrtine, ki izkorišča toploto plitke podtalnice. Ker količina podtalnice na lokaciji ne zadostuje za to, da bi se stavba lahko ogrevala izključno s tem sistemom, preostale potrebe po toploti zagotavlja toplotna črpalka zemlja/voda. Ta je sestavljena iz 10 geovrtin, razporejenih na različnih lokacijah parcele, ki delujejo po principu dvojne vertikalne zanke.

Med ogledom razstavnega prostora se lahko obiskovalci podrobno seznanite z delovanjem celotnega sistema ogrevanja s toplotnimi črpalkami KRONOTERM in z delovanjem njegovih posameznih enot, npr. ekspanzijskih posod, zalogovnikov, obtočnih črpalk in podobno.

Topla sanitarna voda vedno na voljo

Zunaj objekta so še tri KRONOTERMOVE črpalke zrak/voda, ki lahko ogrevajo in hladijo ter skrbijo za pripravo tople sanitarne vode: dve toplotni črpalki ADAPT in ena toplotna črpalka VERSI-O. Vse tri so povezane s kotlovnico in se lahko uporabijo za ogrevanje in hlajenje zalogovnikov. Trenutno za segrevanje sanitarne vode obratuje samo ena črpalka ADAPT, ki je tako učinkovita, da toplo vodo zagotavlja celotni stavbi, drugi dve pa služita le nazorni predstavitvi delovanja in testiranjem.

Velika posebnost zgradbe je ta, da za ogrevanja izkorišča tudi odpadno toploto, ki jo proizvede proizvodnja. Cel sistem je tako že v izhodišču zasnovan nadvse ekološko.

S toplotno črpalko do zmanjšanja stroškov podjetja

Vsakemu podjetju je v interesu, da čim bolj zmanjša svoje stroške. Pomemben del stroškov je obratovanje stavbe. Z izjemno učinkovitimi toplotnimi črpalkami KRONOTERM boste svoje stroške znatno zmanjšali in postali energetsko neodvisni – rast cene energentov vas ne bo mogla več presenetiti. Za primerjavo: poraba električne energije za vzdrževanje zalogovnikov 3000 m2 velike stavbe KRONOTERM letno znaša 12.483 kWh za toplotno črpalko voda/voda in 27.774 kWh za toplotno črpalko zemlja/voda.

Zgradba kot živ(ahen) organizem

Zgradba KRONOTERM se nahaja na Gomilskem, v osrčju Savinjske doline, neposredno ob izvozu z avtoceste. Nova stavba je bila zgrajena leta 2015 le nekaj kilometrov stran od prvotne lokacije podjetja. Programsko je stavba členjena na dve enoti: poslovni objekt s pisarnami in proizvodnjo. Ta delitev se jasno odraža tudi v arhitekturi zgradbe in jo je mogoče prebrati že ob prvem srečanju z zgradbo: proizvodno krilo je umeščeno v velik in enovit volumen, nanj pa se naslanja oblikovno bolj razgibano pisarniško krilo s fasadnimi paneli različnih sivih odtenkov. Fascinantnost tega volumna je tudi v tem, da zgornja nadstropja konzolno zalebdijo nad odprtim, zastekljenim pritličjem z razstavno dvorano in obiskovalca povabijo v notranjost. Zgradba slovenskega podjetja KRONOTERM, vodilnega proizvajalca tihih toplotnih črpalk, mimoidočim voznikom tako že na zunaj namiguje, kaj se dogaja za njenimi stenami: kje se toplotne črpalke idejno zasnujejo in kje proizvedejo. Kljub jasni členitvi na proizvodnjo in pisarne sta obe krili zgradbe tesno povezani tako fizično kot mentalno – zaposleni ves čas prehajajo med pisarniškim in proizvodnim krilom.

Cel objekt deluje kot kompleksen živi organizem, v katerem se neprestano izmenjujejo ideje in opravljajo različne dejavnosti. Zaposlenim se pogosto zdi, da živijo v dveh vzporednih časovnih dimenzijah naenkrat: med sedanjostjo in prihodnjo vizijo.

Osnovni podatki

  • Tip objekta: poslovno-industrijski objekt, novogradnja
  • Kraj: Gomilsko, Slovenija
  • Velikost objekta: 3.000 m2
  • Izgradnja objekta: 2015
  • Ogrevanje in hlajenje: talno
  • Št. naprav: 2 za ogrevanje in hlajenje, 1 za pripravo tople sanitarne vode
  • Toplotni vir: zrak, zemlja, voda
  • Uporaba: ogrevanje, hlajenje, priprava tople sanitarne vode
  • Dodatno: izkoriščanje odpadne toplote režima hlajenja
  • Vrste naprav: WPG-40-1 HT (voda/voda), WPG-80-1 HTT (zemlja/voda), ADAPT 0312-K3 (priprava tople sanitarne vode)

Hišni sejem

Če si tudi vi želite brezskrbnega sistema ogrevanja z velikimi prihranki, potrebujete dodatne informacije ali osebno svetovanje, stopite v stik s podjetjem KRONOTERM na info@kronoterm.com ali na tel. št. 03 703 16 20.

Njihove ogrevalne rešitve pa lahko spoznate tudi na posebni sejemski akciji, hišnem sejmu Kronoterm, ki bo potekal od 6. do 10. marca 2024 v poslovni stavbi KRONOTERM na naslovu Trnava 5e, Gomilsko. Na sejmu vas čaka posebna priložnost, da si ogledate vrhunske ogrevalne rešitve, ki vam lahko prinesejo udobje in učinkovitost pri ogrevanju vašega doma. Poleg tega so pripravili ekskluzivno sejemsko akcijo, ki bo na voljo le ob tem dogodku, vsak obiskovalec pa bo prejel tudi darilo. To je odlična priložnost, da izkoristite posebne ugodnosti in poskrbite za optimalno ogrevanje in hlajenje doma ter pripravo tople sanitarne vode.

Sponzorirana vsebina