V Sloveniji oktobra že peto leto zapored obeležujemo Mesec prostora, ki ga posvečamo skrbi za trajnostni prostorski razvoj. Zaokrožata ga dva mednarodna dneva, ki ju je proglasila Organizacija Združenih narodov - Svetovni dan Habitata, 1. oktobra in Svetovni dan mest, 31. oktobra.

Mesec prostora 2018 s sloganom »Prostor je zakon« poteka v znamenju nove prostorske in gradbene zakonodaje, ki se je začela uporabljati junija letos. Ta prinaša širok nabor različnih inštrumentov, katerih cilj je uspešen, dolgoročen in trajnostno naravnan prostorski razvoj ter ustvarjanje pogojev za kakovost življenjskega prostora in krepitev razvojnih možnosti Slovenije. Vendar, zakonodaja je le orodje, instrument za doseganje ciljev. Ključno je naše ravnanje in naš odnos do prostora – na individualni in družbeni ravni.

In Slovenci s prostorom ravnamo čedalje preudarnejše, kar bomo dokazali tudi v dvanajstih oddajah nove sezone Ambientov, ki se premierno začnejo predvajati v soboto, 6. oktobra, ob 15h na RTV Slovenija.

arhitektura=2014-2018

Za širšo sliko ravnanja s prostorom pa vas vabimo na številne dogodke, ki jih je soorganiziralo Ministrstvo za okolje in prostor Slovenije, med drugim na razstavo Arhitektura=2014-2018 v ljubljanskem arhitekturnem centru Zavoda Dessa, kjer bo predstavljenih deset najlepših projektov, zgrajenih med letoma 2014 in 2018 pri nas; na razstavo Vizije so 13 s podnaslovom Zakaj Slovenci ne ljubimo države, kjer je na ogled postavljenih 10 nerealiziranih projektov za prestolnico (od Potniškega centra do NUK II, projektov za prizidek k ljubljanski Drami ali stavbo Umetniških akademij … ). Sredi oktobra vabljeni na Dan arhitektov v Muzej za arhitekturo in oblikovanje, kjer bo svoje stanovske angrade podelila Zbornica za arhitekturo in prostor.

Vzporedno z mesecem prostora bo v Ljubljani potekal tudi (zdaj že tradicionalni) Mesec oblikovanja, ki ga organizira Zavod BIG. Letos so s projektom BIGSEE v razstavi združili kar 18 držav v 18 nacionalnih paviljonih, ki bodo razstavljale svoje presežke v arhitekturi, interierju, modnem in produktnem oblikovanju. Festival bo otvorjen 16. oktobra, številni dogodki pa bodo festival potenili globoko v november.

Številni pogovori, predavanja, simpoziji in razstave so zbrani na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer najdemo tudi zanimiv nabor delavnic za otroke. Privzgajanje spoštovanja do kvalitetnega grajenega prostora, ki je podlaga za družbeno in osebno dobrobit, se namreč začne že v najzgodnejšem otroštvu.