vzgoja sadik

Seme je rastlina v malem

Brez semena ni življenja. Seme je bistvo vsega. Je začetek in konec življenja neke rastline. V njem so skrite vse ...