vrste lesa

Vrste lesa in njihova raba

Kolikor je vrst dreves, toliko je tudi vrst lesa. Vsi poznamo najznačilnejše za naše kraje – smreko, hrast, oreh, bukev, ...