optimoon

Inovativnost na področju montažne gradnje

Vedno več nas je, ki si prizadevamo živeti po trajnostnih načelih in se poskušamo čim bolj izogibati vsemu, kar (preveč) ...

Celovito energetsko upravljanje doma s sistemom optiMOON

Proizvajanje, shranjevanje in raba energije iz obnovljivih virov je temelj za energetsko neodvisnost na eni strani in našo zeleno prihodnost ...