Nagradna igra je zaključena.

  • Skledo za sadje v obliki monstere prejme Tina Pernuš iz Kranja
  • Kamnito vazo z razgibano površino prejme Katarina Prosenc iz Trbovelj
  • Vienna skodelici za cappucino s pozlačenim ročajem prejme Maja Poljšak iz Postojne

Lestrson

O nagradi:

Nagrada: Vienna skodelici za cappucino s pozlačenim ročajem

Skodelici za kapučino iz kolekcije Vienna s prefinjenim videzom navdušujeta ljubitelje različnih dizajnerskih slogov. Nevtralne barve, eleganten ročaj prekrit z 11k zlatom in drobne pikice, ki odlikujejo kolekcijo Vienna, poskrbijo za brezčasen dizajn, ki ni nikoli iz mode. Vse skodelice so izdelane ročno, z veliko mero ljubezni in ustvarjalnosti, kar vsak kos naredi edinstven.

O oblikovalcih:

Lestrson je znamka, za katero stoji ustvarjalni tandem Sonja in Lenart Strniša. Sprva se je na trgu predstavila z usnjenimi izdelki, kmalu pa ponudila tudi prvo kolekcijo keramičnih izdelkov, ki so plod Sonjine ljubezni do oblikovanja gline. Sonja, po poklicu zlatarka, je s svojim izpiljenim čutom za estetiko gonilo znamke, v domači delavnici pa oblikuje dih jemajoče kose, ki navdušujejo tudi v tujini. V izdelkih znamke Lestrson se odraža močen čut za estetsko dovršenost, kar so prepoznali tudi kupci, ki cenijo trud slovenskih ustvarjalcev in unikatnost izdelkov. Več

UniKam

O nagradi:

Nagrada: Kamnita vaza z razgibano površino

Iz kraškega kamna izdelana kamnita vaza je čudovita popestritev vsakega domovanja, saj nikakor ne ostane neopažena. Ročno izdelano vazo odlikujejo igrive linije, ki se lepo spojijo z preostalimi elementi v prostoru. Sofisticirana kamnina s svojo obliko nikogar ne pusti ravnodušnega, elegantna vaza pa je primerna za vse vrste šopkov in rastlinja.

O oblikovalcih:

Kreativnost, ki jo izraža znamka UniKam, je plod znanja in domišljije Daliborja Vukalovića. Svojo ljubezen do obdelovanja kamna je prenesel tudi na soprogo in svoja dva otroka, tako vsak član družine prispeva svoj del k prepoznavnosti izdelkov znamke UniKam. Dalibor se je s kamnom bolje spoznal že med delom v zagrebškem kamnoseštvu, dodatno znanje pa pridobival ob pomoči lokalnih kiparjev, vse dokler ga ni ljubezen pripeljala na Kras. Tu se je bolje spoznal tudi s kraškim kamnom, iz katerega, pod Daliborjevimi spretnimi rokami, nastajajo neponovljivi kamniti izdelki. Več

Foto avtor: Nina Kastelec

Zgodbe iz gline

O nagradi:

Nagrada: Skleda za sadje v obliki monstere

Sklada za sadje v obliki monstere je čudovit dodatek jedilnemu prostoru, ki bo pritegnil številne poglede in očaral vsakega gosta. Poleg svoje uporabnosti ima tudi visoko estetsko vrednost, ki se odraža v prefinjenih linijah in igrivih potezah gline. Monstera je izdelana iz bele italijanske gline, ki ima lastnosti porcelana, uporabljena glazura pa je primerna za stik s hrano.

O oblikovalcih:

Ustvarjalka Petra Markič je s svojo kreativnostjo in nešteto idejami gonilo znamke Zgodbe iz gline. Že prvi dotik z glino jo je povsem začaral, vse odtlej pa se je njena vez z glino le še okrepila, kar se odraža v lepoti izdelkov, ki zapuščajo njeno delavnico. Poleg oblikovanja skled in skodelic, Petra svoje znanje prenaša tudi na udeležence delavnic. Prav v njeni mali delavnici se še bolj okrepijo partnerske in družinske vezi ter pišejo nove čudovite zgodbe. Več

Več o pravilih nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »MIZICA, POGRNI SE«

1. Organizator in partnerji nagradne igre
Organizator nagradne igre »MIZICA, POGRNI SE« je Matador produkcija, d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka / v nadaljevanju organizator; partnerji nagradne igre pa so: Lestrson, Sonja Stniša s.p., Na griču 39, 4000 Kranj, Zgodbe iz gline, Petra Markič s.p., Mlekarska 321, 4000 Kranj in Unikam, Dalibor Vukalovič s.p., Povir 54c, 6210 Sežana / v nadaljevanju partnerji.

2. Potek nagradne igre
Nagradna akcija poteka od 17.6.2021 do vključno 30.6.2021 na www.tvambienti.si. Nagradno igro podpira tudi njena FB stran.

3. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
• pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje v nagradni igri:
Koliko je bilo skupno premiernih TV oddaj Ambienti v 11-ih sezonah?
A. 85
B. 24
C. 135
• oddajo svoje podatke na spletni strani nagradne igre,
• so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
• izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter partnerjih nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Ena oseba lahko pošlje le enkrat odgovor na nagradno vprašanje.

4. Nagrada, načini njene pridobitve ter obveznosti
Trije partnerji prispevajo po eno nagrado te nagradne igre: Vienna skodelici za cappucino s pozlačenim ročajem (Lestrson), Kamnita vaza z razgibano površino (UniKam) in Skleda za sadje v obliki monstere (Zgodbe iz gline), organizator pa poskrbi za dostavo nagrad na nagrajen-kin/čev naslov.
Za nagrado nagradne igre »MIZICA, POGRNI SE« se potegujejo vsi, ki bodo v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre poslali pravilen odgovor na nagradno vprašanje.
Med prijavljenimi kandidat-kami/i bomo izbrali en-o/ega, ki bo dobil nagrado: MIZICA, POGRNI SE. Nagrajen-ko/ca bo izbral predstavnik Matador produkcije d.o.o. in sicer naključno z žrebanjem.

5. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija spletne strani www.tvambienti.si in njene FB strani ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev. Organizator nagradne igre pridobi bazo sodelujočih kandidat-k/ov v nagradni igri. Na pridobljeno bazo lahko pošilja sporočila za javnost, promocijski material ter tudi konkretne komercialne ponudbe.

6. Pristojnosti predstavnika organizatorja:
Predstavnik organizatorja ima sledeče pristojnosti:
• Nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajen-ke/ca, v skladu s temi pravili nagradne igre, ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoč-a/- kandidat-ka/- kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te igre.
• V kolikor določen-o/ega sodelujoč-o/ega kandidat-ko/a sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, ji/mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal-a/- v skladu s pravili te nagradne igre. Sodelujoč-a/i kandidat-ka/- mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil nagradne igre s strani predstavnika organizatorja, temu nesporno dokazati, da to ne drżi. V kolikor sodelujoč-a/i kandidat-ka/- tega ne dokaže na način, kot ga je predpisal predstavnik organizatorja oziroma se ne odzove na njegov poziv, jo/ga ima predstavnik organizatorja pravico nemudoma diskvalificirati.
• Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.
• Odločitve predstavnika organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih kandidat-k/ov v akciji so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah predstavnika organizatorja se sestavi zapisnik.

7. Izbor z žrebanjem ter obveznosti izhajajoče iz nagradne igre
Predstavni-ca/k organizatorja nagradne igre bo dne: 1.7.2021, na naslovu: Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka, naključno izbral-a/- nagrajen-ko/co z žrebanjem. V izboru se bodo upoštevali prejeti odgovori na nagradno vprašanje do vključno 30.6.2021 na e-naslovu: nagradna.igra@tvambienti.si.

Izbran-a/i nagrajen-ka/ec bo na dan izbora obvešče-na/n o prejetju nagrade po e-pošti. Ime nagrajen-ke/ca bo tudi objavljen na www.tvambienti.si.
Komisija bo nagrajen-ko/ca ponovno preverila, če je sodelova-la/l v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.

Nagrajen-ka/ec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti organizatorju nagradne igre natančne osebne podatke in podatke o davčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade. Organizator nagradne igre bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajen-ke/ca. Nagrajen-ka/ec nagradne igre sporoči svoje podatke najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če se posamezn-a/i nagrajen-ka/ec na obvestilo o izboru nagradne igre »MIZICA, POGRNI SE« ne odzove ali ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil v roku 14 dni od prejema obvestila, da je prejemnik nagrade, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drug-i/emu sodelujoč-i/emu kandidat-ki/u.

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagrado rešujejo partnerji nagradne igre. Organizator je v primeru reklamacij v zvezi z nagrado prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do izbranih kandidatov.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajen-ka/ec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajen-ka/ec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v nagradni igri.

8. Ostale obveznosti organizatorja in partnerjev
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
• dokumentacija v zvezi z nagrajen-kami/ci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.
Organizator in partnerji ne krijejo stroškov komunikacije in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

9. Varovanje podatkov
Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti na povezavi: https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti

10. Tolmačenje členov pravil
Za tolmačenje posameznih členov pravil sta pristojna organizator in partnerji nagradne igre. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim kandidat-kam/om.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče kandidat-ke/e obvestil o vsaki spremembi pravil.

11. Preklic sodelovanja
Sodelujoč-a/i kandidat-ka/- lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-naslov: nagradna.igra@tvambienti.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

12. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na elektronskem naslovu: nagradna.igra@tvambienti.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoč-o/ega kandidat-ko/a oziroma po potrebi tudi vse ostale.

13. Ostalo
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoč-a/i kandidat-ka/- strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

14. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoč-a/i kandidat-ka/- soglaša s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre.

15. Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre ter kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled na spletni strani www.tvambienti.si.

16. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajen-ka/ec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani www.tvambienti.si ter na njeni FB strani ter v medijih partnerjev in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Nagrajen-ka/ec se prav tako strinja, da s sodelovanjem v nagradni igri dovoli organizatorju in partnerjem zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

S sodelovanjem v nagradni igri »MIZICA, POGRNI SE« sodelujoč-e/i kandidat-ke/i potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu z 9. členom tega dokumenta in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sodelujoč-e/i kandidat-ke/i nagradne igre potrjujejo, da so s Splošnimi pogoji sodelovanja seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu z njimi.

17. Reševanje sporov
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 17.6.2021

Politika zasebnosti in odjava od novic

Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/.

Od prejemanja novic se lahko kadar koli odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici ali s sporočilom na e-naslov info@tvambienti.si. V kolikor želite kakršno koli spremembo v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali v preteklosti, nam to lahko sporočite po elektronski pošti na naslov info@tvambienti.si.

Matador produkcija, d.o.o.

 

 

Arhiv nagradnih iger1. NAGRADNA IGRA: APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE
2. NAGRADNA IGRA: Vzglavnik Leticia AntiAge
3. NAGRADNA IGRA: “JAGABABA”
4. NAGRADNA IGRA: Zložljiv vrtni ležalnik
5. NAGRADNA IGRA: Usnjeni hišni copati
6. NAGRADNA IGRA: ležišče TrioComfort iz Maremica
7. NAGRADNA IGRA: LIDO
8. NAGRADNA IGRA: Hišni copati
9. NAGRADNA IGRA: Vikend paket za 2 osebi v ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI
10. NAGRADNA IGRA: IR GRELNI PANEL SUNLIFE PREMIUM
11. NAGRADNA IGRA: hišni copati Ambienti
12. NAGRADNA IGRA: VIKEND DOŽIVETJE Z E-AVTOMOBILOM
13. NAGRADNA IGRA: IR GRELNI PANEL SUNLIFE PREMIUM
14. NAGRADNA IGRA: IR GRELNI PANEL SKY
15. PRALNE ZAŠČITNE MASKE z logotipom Ambienti
16. NAGRADNA IGRA: kavni avtomat MIELE
17. NAGRADNA IGRA: hiška UTAUTA
18. NAGRADNA IGRA: lesena mizica