PRALNE ZAŠČITNE MASKE z logotipom Ambienti

Nagrada: Podarili bomo 10 x po dve zaščitni maski (zanjo in zanj).

Trajanje nagradne igre: od 3.9.2020 do 17.9.2020
Podeljevalec nagrade: Matador produkcija d.o.o.
Nagradna igra je končana.

Pravilni odgovor je: 3. 10. se prične 10. sezona oddaja Ambienti.

Po dve pralni maski prejmejo:
Ana Štern, Hoče
Jure Meden, Cerknica
Darja Koren, Domžale
Pavla Bajc, Bovec
Nina Ritlop, Murska Sobota
Marija Šalehar, Kočevje
Bernardka Keglič, Kamnik
Damijana Medved, Srpenica
Uroš Jordan, Šentjernej
Marco Brunetta, Teharje

Opis nagrade:

Obrazna zaščitna maska je sešita iz 100% mikrofiber poliestra. Zaradi strukture blaga je dotik nemoteč, koža pod masko se ne znoji in ne prepušča. Blago je antibakterijsko in kot tako primerno tudi za alergike. Elastika je medicinska, kar dopušča pranje na 90 stopinj celzija. Izvor blaga je v EU. Maske so izdelane v Sloveniji.

Več o pravilih nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »PRALNE ZAŠČITNE MASKE«

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »PRALNE ZAŠČITNE MASKE« je Matador produkcija, d.o.o., Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka/ v nadaljevanju organizator.

2. Potek nagradne igre
Nagradna igra poteka od 3.9.2020 do vključno 17.9.2020 na www.tvambienti.si.

3. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
• pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje: Katera sezona oddaj Ambienti se prične 3.10.2020?
A: 7.sezona
B: 10.sezona
C: 15.sezona

• so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
• izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter partnerju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Nagradni sklad
Organizator prispeva nagrado nagradne igre: pralne zaščitne maske z logotipom oddaje Ambienti (10 x po dve pralni zaščitni maski).
Med sodelujočimi v nagradni igri se jih izbere deset (10), ki dobijo po dve (2) pralni zaščitni maski (zanjo in zanj).

5. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija spletne strani, pridobivanje baze potencialnih obiskovalcev spletne strani www.tvambienti.si in njene FB strani ter izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru prej omenjenih medijev. Organizator nagradne igre pridobi bazo sodelujočih kandidat-k/ov v nagradni igri. Na pridobljeno bazo lahko pošilja sporočila za javnost, promocijski material ter tudi konkretne komercialne ponudbe.

6. Potegovanje za nagrade in določitev nagrajencev
Za nagrado v sklopu akcije »PRALNE ZAŠČITNE MASKE« se lahko potegujejo vsi, ki bodo v razpisanem roku trajanja nagradne igre in v skladu s Pravili nagradne igre odgovorili na nagradno vprašanje.
Nagradni sklad: Pralne zaščitne maske / 10 x po dve pralni maski.
Nagrajence bo izbral predstavnik Matador produkcije d.o.o., in sicer naključno z žrebanjem.

7. Pristojnosti predstavnika organizatorja:
Predstavnik organizatorja ima sledeče pristojnosti:

• Nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre, ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči kakorkoli ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.

• V kolikor določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te nagradne igre, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili nagradne igre. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil nagradne igre s strani predstavnika organizatorja, temu nesporno dokazati, da to ne drżi. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisal predstavnik organizatorja oziroma se ne odzove na njegov poziv, ga ima predstavnik organizatorja pravico nemudoma diskvalificirati.

• Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova ali njihovih telefonskih ali mobilnih številk.

• Odločitve predstavnika organizatorja glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah organizatorja se sestavi zapisnik.

8. Objava nagrajencev
Predstavnik organizatorja nagradne igre: Matador produkcija, d.o.o. bo dne: 18.9.2020, na naslovu: Hafnerjevo naselje 129, 4220 Škofja Loka naključno izbral deset nagrajenih z žrebanjem. V izboru se bodo upoštevali prejeti odgovori na nagradno vprašanje do vključno 17.9.2020.

Izbran-e/i nagrajen-ke/ci bodo na dan izbora obvešče-ne/ni o prejetju nagrade po e-pošti. Imena nagrajen-k/cev bodo tudi objavljena na www.tvambienti.si.
Komisija bo nagrajene ponovno preverila, če so sodelova-le/li v skladu s Pravili.
V skladu z navedenim, se nagrajen-ke/ci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 organizatorju nagradne igre posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če se posamezn-a/i nagrajen-ka/ec na obvestilo o izboru za sodelovanje v nagradni igri »PRALNE ZAŠČITNE MASKE« ne odzove ali ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil v roku 14 dni od prejema obvestila, da je prejemnik nagrade, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drugemu.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajen-ka/ec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajen-ka/ec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade in sodelovanja v nagradni igri.

9. Obveznosti organizatorja
Podeljevalec nagrade bo od nagrad obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajen-ke/ce. Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;

• dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi;

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.
Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.
Organizator ne krije stroškov komunikacije in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Varovanje podatkov
Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v naši Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi: https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/.

11. Tolmačenje členov pravil
Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim.
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

12. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-naslov: info@tvambienti.si. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

13. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator na e-naslovu: info@tvambienti.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

14. Ostalo
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

15. Druge določbe
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeležen-ka/ec soglaša s pravili nagradne igre.

16. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.tvambienti.si
Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 3.9.2020.

17. Reševanje sporov
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Politika zasebnosti in odjava od novic

Vse informacije o tem, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi https://www.tvambienti.si/politika-zasebnosti/.

Od prejemanja novic se lahko kadar koli odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici ali s sporočilom na e-naslov info@tvambienti.si. V kolikor želite kakršno koli spremembo v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali v preteklosti, nam to lahko sporočite po elektronski pošti na naslov info@tvambienti.si.

Matador produkcija, d.o.o.

 

 

Arhiv nagradnih iger1. NAGRADNA IGRA: APRIL, STOJALO ZA DEŽNIKE
2. NAGRADNA IGRA: Vzglavnik Leticia AntiAge
3. NAGRADNA IGRA: “JAGABABA”
4. NAGRADNA IGRA: Zložljiv vrtni ležalnik
5. NAGRADNA IGRA: Usnjeni hišni copati
6. NAGRADNA IGRA: ležišče TrioComfort iz Maremica
7. NAGRADNA IGRA: LIDO
8. NAGRADNA IGRA: Hišni copati
9. NAGRADNA IGRA: Vikend paket za 2 osebi v ENERGETSKO SAMOOSKRBNI VILI MRAVLJEVI
10. NAGRADNA IGRA: IR GRELNI PANEL SUNLIFE PREMIUM
11. NAGRADNA IGRA: hišni copati Ambienti
12. NAGRADNA IGRA: VIKEND DOŽIVETJE Z E-AVTOMOBILOM
13. NAGRADNA IGRA: IR GRELNI PANEL SUNLIFE PREMIUM
14. NAGRADNA IGRA: IR GRELNI PANEL SKY