Sklad arhitekta Jožeta Plečnika je v ponedeljek, 23. maja 2022, razglasil prejemnike najvišjih strokovnih priznanj na področju sodobne arhitekturne ustvarjalnosti v Sloveniji. Strokovna komisija je podelila Plečnikovo nagrado in štiri Plečnikove medalje.

Plečnikovo nagrado je prejel projekt Nove galerije in kazemat v Dunajskem Novem Mestu. Gre za projekt, ki so ga po prvonagrajeni natečajni rešitvi do realizacije pripeljali v biroju Bevk-Perovič arhitekti. Nekdanje skladišče srednjeveške utrdbe je danes galerija in novi kulturni prostor mesta. Skozenj vodi subtilno umeščena pot, ki nas iz mestnega vrveža skozi novo zastekljeno vhodno avlo popelje v doslej skrito podzemlje, kjer se nam odpirajo že tako arhitekturno intrigantni obokani prostori, ki so se z minimalnimi intervencijami preobrazili v galerijo, avditorij ali koncertno prizorišče.

Neue Galerie und Kasematen Wiener Neustadt, foto: David Schreyer

“Projekt zajema vprašanja rekonstrukcije in integracije skritih zgodovinskih plasti nazaj v zavest mesta. Ta historični kompleks, dolgo časa skrit, lahko zdaj izkusimo in razumemo v vsej njegovi kompleksnosti,” povedo avtorji, žirija (v sestavi Tomaž Krušec, Jurij Kobe, Ana Kreč, Darja Matjašec in Peter Šenk) pa doda: “Stavba je v prostor umeščena tako, da izkoristi manjšo ulično vrzel pred ostanki nekdanje trdnjave in tako oblikuje vhodno ploščad. Avtorji projekta na ta način ustvarijo mestni trg, ki obiskovalca mentalno pripravi, da vstopi v drobovje nekdanjega srednjeveškega skladišča orožja. Vhodno pročelje z veliko in težko betonsko fasadno površino brez odprtin, ki skoraj breztežnostno lebdi nad transparentnim pritličjem, obiskovalca usmeri k tlom in tako pripomore k ambientalnemu učinku večvišinske vhodne dvorane s skrivnostno okroglo luknjo na stropu. Presenečenje je še toliko močnejše, ko skozi panteonsko odprtino posije sončna svetloba …”

Plečnikovi medalji za realizacijo sta šli v roke biroju Dekleva-Gregorič arhitekti za Sosesko Novo Brdo ter biroju Scapelab za prenovo Cukrarne.

Soseska Novo Brdo
Dekleva-Gregorič arhitekti

Soseska Brdo 2, foto: Miran Kambič

Novo naselje Stanovanjskega sklada RS na Brdu ima več kvalitet – ena od njih je obilica skupnega zelenega prostora, ki sosesko obdaja. Otroška igrišča, ulice brez avtomobilov, trgi in sprehajalne poti ustvarjajo novo, kvalitetno urbano površino za srečevanja in druženja, ki v marsikateri novi soseski žal  umanjka. Druga kvaliteta pa so raznoliko oblikovana stanovanja, ki omogočajo, da prav vsak uporabnik – pa naj gre za starejši par, mlado družino ali mladega poslovneža – najde stanovanje zase.

Prenova Cukrarne
Scapelab

Cukrarna, foto: Miran Kambič

Impresivna zgodovina stavbe, ki je po zaslugi njenih slavnih prebivalcev in obiskovalcev – Dragotina Ketteja, Josipa Murna, Otona Zupančiča in Ivana Cankarja – zapisana v zavest vsakega Slovenca, bi bila zagotovo porušena, če je ne bi leta 1990 vpisali v razvid nepremične kulturne dediščine. Danes je stavba preobražena v atraktivno galerijo, ki obljublja, da bo ponovno postala vrelišče novih in naprednih idej. Arhitekti so stavbo od znotraj utrdili, na njeno novo kovinsko ostrešje pa obesili več galerijskih ‘belih kock’, ki – neodvisno od spomeniško zaščitene fasade s svojimi kar 356 okni – lebdijo v volumnu stare školjke. Več o projektu >>

Plečnikova medalja za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture pa je šla v roko interdisciplinarni skupini pod vodstvom Špele Spanžel, ki je pripravila nominacijo za vpis del Jožeta Plečnika v Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

Plečnikovo medaljo za arhitekturno teorijo je prejela dr. Mateja Kurir za znanstveno monografijo O oblasti v arhitekturi, študentsko priznanje pa Eva Matijašević za magistrsko delo Idejna zasnova rafinerije odpadkov in energetsko središče na območju termoelektrarne Trbovlje, izdelano pod mentorstvom doc. Roka Žnidaršiča.

Razstava del vseh prejemnikov Plečnikovih odličij 2022 bo potekala na Novem trgu v Ljubljani od 23. maja 2022 dalje. Podrobnejša razstava projekta, nagrajenega z letošnjo Plečnikovo nagrado, bo odprta v sredo, 25. maja 2022, ob 18. uri v Galeriji DESSA, Židovska steza 4. Nagrajeno delo bodo predstavili avtorji.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!