Družinsko podjetje Žiher, d. o. o., ki je bilo ustanovljeno leta 1983, je v Ormožu slovesno odprlo najsodobnejši lesnopredelovalni center Žiher les, kar je pomembno poglavje v njihovi zgodovini.

Pred odprtjem je bil organiziran novinarski dogodek, kjer so direktor podjetja Žiher d. o. o. Marko Žiher, njegova žena Melita Žiher, direktorica Žiher hiše, d. o. o., in Tina Preac, solastnica podjetja Žiher, d. o. o. in glavna arhitektka, predstavili bogato zgodovino podjetja. Žiher ne deluje samo na področju lesne industrije, ampak vključuje tudi montažne hiše Žiher in modularne hiše linije SmartHouse, Žiher les, Žiher betone, Žiher gramoze, Žiher goriva, Žiher parkete ter gostilno Pri Žihru. Vsa imajo sedež v Moškanjcih v občini Gorišnica.

Direktor podjetja Marko Žiher je v svojem govoru izpostavil impresiven razvoj podjetja, od skromnih začetkov do statusa enega izmed vodilnih v industriji. Poudaril je zavezanost družinskega podjetja k inovacijam in trajnosti, ki so ključni za njegov uspeh. Župan Ormoža Danijel Vrbnjak je pohvalil podjetje za njegov prispevek k lokalnemu gospodarstvu in skupnosti, medtem ko je minister za gospodarstvo Matjaž Han poudaril zgledno zgodbo družinskega podjetja Žiher, ki lahko služi kot vzor mnogim slovenskim podjetnikom. Izpostavil je pomembnost ohranjanja regionalno ključnih panog, kot je lesna industrija, ki je prisotna v Sloveniji že od nekdaj in je pomemben del slovenske kulturne in gospodarske dediščine ter državno podporo za zelene in trajnostno usmerjene projekte, kot je Žiher les.

Ustanovitelj podjetja Alojz Žiher je delil začetke svoje in ženine podjetniške poti, ob čemer je izrazil ponos nad nadaljevanjem družinske tradicije. Svoj govor je sklenil s poudarkom na prihodnosti podjetja, ki je po njegovih besedah v dobrih rokah.

Obiskovalci so bili deležni tudi kulturnega programa, ki ga je vodil televizijski voditelj Boštjan Romih, in ogleda novih proizvodnih zmogljivosti. Dogodek je povezal tradicijo z modernostjo in potrdil zavezo podjetja k trajnostnemu razvoju. Kot simbol zaveze so vsi obiskovalci ob odhodu prejeli mlado drevo, simbol zelene prihodnosti.

S tem dogodkom je Žiher les ne le simboliziral nov korak za podjetje, ampak tudi za celotno industrijo, ki stremi k zeleni prihodnosti in trajnosti.