Natečaj za novo glavno avtobusno postajo v Ljubljani je zaključen: s svojo elegantno, lahko in pregledno "intenzivno transportno arhitekturo" so na natečaju zmagali Bevk Perović arhitekti.

Glavna ljubljanska avtobusna postaja že dolgo čaka na novo stavbo. Kazalo je, da jo bo dobila že pred več kot desetletjem, ko je na natečaju za nov ljubljanski potniški center (ki bi pod isto streho združeval železniško in avtobusno postajo ter nakupovalni, prostočasni in poslovni program – t.i. projekt Emonika), zmagal arhitekturni biro Ravnikar-Potokar. A javno-zasebni projekt ni bil nikoli izveden.

Tokrat, kot kaže, so namere resnejše, saj se je država odločila v investicijo iti sama, brez zasebnih partnerjev, ki bi lahko ovirali ali pogojevali izvedbo novega potniškega centra. Novo železniško postajo bo spremljala tudi nova glavna avtobusna postaja, ki pa bo namesto ob Masarykovi stala ob Vilharjevi cesti, torej na nasprotni strani železnice.

Slovenske železnice so v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor tako letos razpisale natečaj, (smiselno) okrnjen zgolj na glavno avtobusno postajo, parkirno hišo in poslovne prostore za potrebe skupine Slovenske železnice. Na natečaju, na katerega je prispelo devet rešitev, so slavili Bevk Perović arhitekti, ki so po besedah komisije zasnovali “vizijo vhodnih vrat v prestolnico države z ambicijo vzpostaviti metropolitanski značaj nove avtobusne in železniške postaje Ljubljane.”

Postaja se v prerezu deli na več funkcij: v parterju je namenjena uvozom in izvozom avtobusov in terminalu; nad njega je postavljena pregledna čakalnica, iz katere vidimo dogajanje na peronih; v najvišja nadstropja pa so umeščeni poslovni prostori Slovenskih železnic.

Stavba se z velikimi zastekljenimi površinami odpira proti mestu in omogoča obiskovalcem hitro orientacijo v prostoru – ne le znotraj postaje, pač pa tudi znotraj širšega mestnega konteksta. Arhitekti so veliko pozornosti posvetili tudi strešni ozelenitvi, ki v pisarne prostore vnaša prijetne razglede in zasebne vrtove za neformalno druženje zaposlenih; projekt pa predlaga tudi vzpostavitev novega drevoreda ob Vilharjevi.

Bevk Perović arhitekti bodo z novo glavno avtobusno postajo tako tudi smiselno nadaljevali že začeto prenovo degradiranega območja severnega roba ljubljanske železnice, ki so jo začeli s poslovno-stanovanjskim kompleksom Situla na eni in z večkrat nagrajenim Islamsko versko-kulturnim centrom na drugi strani. Če k temu dodamo še bližajočo se izgradnjo stavbe NUK II, novo Sodno palačo ob Dunajski cesti ter morebitno prenovo in dozidavo ljubljanske Drame (v vseh treh primerih so v omenjenem biroju podpisali zmagovalno natečajno rešitev), kaže, da bodo Bevk Perović arhitekti s svojimi državotvornimi projekti močno zaznamovali podobo Ljubljane 21. stoletja.

Več: ZAPS

Vizualizacije: Bevk Perović arhitekti via ZAPS