Nagrado Prešernovega sklada za leto 2023 je v kategoriji Oblikovanje in arhitektura prejel arhitekturni atelje Medprostor za leseno hišo Hribljane, športno dvorano Šentvid in ureditev kompleksa Žičke kartuzije.

Arhitekturni atelje Medprostor, v okviru katerega delujejo arhitekti Rok Žnidaršič, Jerneja Fisher Knap in Samo Mlakar s sodelavci, je Ljubljančanom najbrž najbolj poznan po svojih urbano-krajinskih ureditvah. Podpisujejo se namreč pod raznolike javne projekte, ki bogatijo življenja marsikaterega meščana – od ureditve območja Špice, Koseškega bajerja in Mestnega parka Rakova Jelša pa do novega tlakovanja Čopove ulice, okronane z zlato vgraviranim izsekom iz Prešernove Zdravljice.

Prenova domačije Vrlovčnik, foto: Miran Kambič

Poleg javnih intervencij, v katerih so z velikim spoštovanjem do obstoječih naravnih in urbanih okolij ter s subtilno umeščeno urbano opremo meščanom zagotovili dostopno, prijazno in razgibano okolje za preživljanje prostega časa, pa vzporedno delujejo tudi na novogradnjah na eni in prenovah na drugi strani. Med slednjimi je gotovo najbolj znana pravljičnih sedem let trajajoča prenova domačije Vrlovčnik, v kateri so sklopu stavb v Matkovem kotu – hiši, kašči, marofu in kovačiji – povrnili njihov prvotni značaj, jih še okrepili ter jim na subtilen način dodali nov, nastanitveni program. Prenova, za katero so uporabili lokalne izvajalce, tradicionalne materiale in obrtniška znanja, je bila med drugim nominirana za najprestižnejšo evropsko arhitekturno nagrado Mies van der Rohe.

Obnova cerkvenega objekta sv. Janeza Krstnika, Žička kartuzija, foto: Miran Kambič

Lani pa so v tesnem sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine zaključili še en večji projekt prenove, in sicer obnovo cerkvenega objekta sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji. Ko so bile stene objekta sanirane, so nanjo postavili premično streho, ki omogoča, da originalne kamnite zidove in kamnoseške mojstrovine lahko občudujemo tudi pod zvezdnatim nebom. V prenovljenem objektu bodo tako potekali koncerti in drugi dogodki, tudi poroke.

“V okviru pravkar končanega dela ureditve kompleksa Žičke kartuzije s svojim sodobnim arhitekturnim nagovorom in tehnično inovativno rešitvijo posežejo v historično substanco z največjo mero spoštovanja do obstoječega. Prenova odpira razmislek o načinu ohranjanja in eventualne (upo)rabe ruševin, kar je v slovenskem prostoru poseben mejnik v doktrini varstva kulturne dediščine,” je v svoji obrazložitvi pojasnila področna komisija Prešernovega sklada za oblikovanje in arhitekturo v svoji obrazložitvi.

Prizidek nove telovadnice k Osnovni šoli Vižmarje Brod, foto: Žiga Ravnikar

Za prizidek nove telovadnice k Osnovni šoli Vižmarje Brod so v biroju leta 2017 dobili prvo nagrado na javnem natečaju, prizidek pa je bil zgrajen dve leti pozneje. Športna dvorana, izvedena z drzno leseno konstrukcijo, bogati javni prostor osnovne šole z vzpostavitvijo novega vhodnega trga, ki ga definira prosojna polikarbonatna fasada nove telovadnice. “Objekt se diskretno distancira od okolice ter z novim arhitekturnim nagovorom vzpostavi vsem dostopno, všečno in uporabno okolje javnega značaja. Avtorjem v okviru omejenih finančnih zmožnosti uspe najti svežo arhitekturno rešitev, ki poudari iskreno uporabo lesa, z zaščitno delno transparentno fasado pa vpelje v objekt svetlobo kot pomemben gradnik arhitekture,” beremo v obrazložitvi komisije.

Hiša Hribljane, foto: Miran Kambič

Pri svojem projektiranju zasebnih objektov pa se biro Medprostor vedno prilagodi ne le zahtevam naročnika, ampak tudi specifikam prostora na eni ter racionalni rabi materiala na drugi strani. Ena njihovih najlepših hiš je zagotovo hiša Hribljane, umeščena v čudovit naravni objem gozdov med Rakitno in Cerknico, v katerem “razen občasnega srečanja z medvedom vlada mir.” Tudi ta hiša je lesena, njena zasnova se prilagaja padcu terena, uporabnikom pa ponuja – skozi svojo materialnost, velike zasteklitve, celo v umestitvi in oblikovanju notranje opreme – povezavo z naravo, prostor za druženje in prostor za umik. Ali kot je zapisala komisija: “Skozi univerzalni arhitekturni nagovor in svojevrstno obliko estetike razvijejo novo tipologijo slovenske podeželske hiše, ki je kombinacija reinterpretacije ljudskega stavbarstva, sodobnih bivalnih navad in poetičnosti arhitekture.”

Avtorji, ki v vsakokratnem novem projektu ne iščejo le hitrih rešitev, temveč skozi poglobljeno razumevanje potreb naročnika, tradicije kraja in materialnosti arhitekture vedno znova najdejo pravo – spoštljivo, subtilno, minimalistično, pa tudi precizno in finančno vzdržno – rešitev. Ali drugače: “Vsebinsko in prostorsko raznolikim arhitekturam je skupen spoštljiv odnos do historičnega: atelje Medprostor namreč razume dediščino kot temelj in hkrati scenografijo novemu življenju. S projekti hiše Hribljane, prenovo domačije Vrlovčnik v Matkovem kotu, športno dvorano Vižmarje Brod ter nadkritjem ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji, ki sodijo med vidnejše, v Sloveniji in tujini večkrat nagrajene primere arhitekture zadnjih let, potrjujejo, da kakovostna arhitektura gradi na učenju in razumevanju preteklega, vedno v dialogu s sodobnim: arhitektura, ki povezuje preteklost s prihodnostjo.”

Ateljeju Medprostor in drugim dobitnikom nagrad Prešernovega sklada ob tej priložnosti iskreno čestitamo.