zeleno javno naročanje

Les je blažilec podnebnih sprememb in glavni adut v skrbi za okolje

Slovenija je tretja najbolj gozdnata držala v Evropi in zato tudi ena najbogatejših z lesom. Priraste nam ga 4 m3 ...