trajna

Trajna: trajnostni pristop k uporabi invazivnih rastlin

Razumevanje je ena ključnih komponent oblikovanja. Razumevanje družbe, samega problema in posledično iskanje rešitev. Trajna je organizacija, ki počne prav ...