japonska drevesa

Velika letna kuhinja in pomanjšana japonska drevesa

V Mežico nas je zvabil zanimivo zasajen vrt, na katerem izstopajo posebno oblikovana drevesa, imenovana niwakiji. Japonska beseda označuje drevo, ...