ZA PRIJETEN POČITEK

Odgovorite na vprašanje in izpolnite podatke: zložljiv vrtni ležalnik bo morda vaš! Prejemnika nagrade bo določil žreb.
Trajanje nagradne igre: od 27.7. do 10.8.2017. Nagradna igra je končana.

Pravilni odgovor na nagradno vprašanje je:
Logotip oddaje Ambienti sestavlja 17 likov.
V roku je prispelo 573 odgovorov. 523 odgovorov je bilo pravilnih. Žreb je določil nagrajenko pod zaporedno številko 228. Vrtni ležalnik prejme Veronika Berčon iz Medvod.


Foto: Klavdija Košir

Opis izdelka:

Ležalnik je lahek in udoben. Primeren je za počitek in prijetno druženje na terasi in vrtu. Enostavno je zložljiv in zavzame zelo malo prostora za shranjevanje. Izdelan je iz masivnega smrekovega lesa v mizarski delavnici Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču. Prvi ležalnik je bil pred nekaj leti izdelan po zamisli in željah stranke. Kasneje pa se je izdelek prilagajal različnim potrebam po funkcionalnosti in udobju.


O fundaciji:

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike, so. p., (v nadaljevanju Fundacija) ustanovljena leta 2000, je ustanova za zdravljenje odvisnikov, za spodbujanje pogojev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja splošno koristne nepridobitne dejavnosti na območju Mestne občine Kranj, Občine Radovljica in v prihodnje še drugih gorenjskih občin ter za namen trajnega opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva, skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu. Fundacija posluje po načelih in zahtevah, ki zagotavljajo njeno javno korist in socialni značaj.

Fundacija pomaga bivšim odvisnikom pri vključevanju v življenje brez drog, zagotavlja prostor in sofinancira delovanje programa psihosocialne reintegracije v Reintegracijskem centru v Pristavi pri Tržiču, ki ga izvaja Center za socialno delo Kranj. V programu Reintegracijskega centra je ena izmed pomembnih faz vključevanje bivših odvisnikov v običajno življenje z zaposlitveno rehabilitacijo. Fundacija od leta 2012 kot prvo socialno podjetje na Gorenjskem izvaja dejavnosti, ki za običajna podjetja niso zanimive, so pa družbeno koristne. Na ta način je Fundaciji omogočena zaposlitvena rehabilitacija in zaposlovanje ranljivih skupin, kot so bivši odvisniki, invalidi, starejši brezposelni ali prvi iskalci zaposlitve. Hkrati pa je to nadgradnja procesa reintegracije v Reintegracijskem centru.

Fundacija s svojo dejavnostjo »PONOVNE RABE«, ki jo izvaja na podlagi pogodbe s Komunalo Kranj in Komunalo Radovljica, zmanjšuje količino odloženih odpadkov. S ponovno rabo, ki je eden izmed pomembnejših dejavnikov na poti do družbe brez odpadkov in ohranjanja okolja, Fundacija omogoča ugoden nakup rabljenih in obnovljenih predmetov ter novih lastnih izdelkov v petih trgovinah Fundacije, treh v Kranju (Štacuna Zarica, Kr’Štacuna, Štacuna Rokodelc), v Pristavi pri Tržiču (Štacuna Pristava) in v Radovljici (Štacuna Brvač), ter tudi na tak način pomaga socialno ogroženim.