Trajnostna gradnja je izziv in hkrati velika priložnost. Vlada zato preučuje možnost uporabe kazalnikov Level(s) pri pripravi nacionalnih predpisov za trajnostno gradnjo, je na Brdu pri Kranju povedal Sašo Galonja iz Ministrstva za okolje in prostor. Tam je potekal mednarodni dogodek, namenjen seznanitvi z aktualnimi prizadevanji za obvladovanje, načrtovanje in naročanje okoljsko sprejemljivejše trajnostne gradnje in projektom Level(s), EU okvirjem ključnih kazalnikov trajnostne gradnje, ki se bo uporabljal tudi v Sloveniji.

Kazalniki spodbujajo povpraševanje po boljših stavbah

Na srečanju v Sloveniji so mednarodni strokovnjaki za okolju prijazno gradnjo in snovalci trajnostnih politik razpravljali o izzivih trajnostne gradnje in priložnostih za nadaljnji razvoj kazalnikov Level(s). »Da je nekaj treba storiti priča tudi dejstvo, da stavbe proizvedejo 36 % celotnih izpustov CO2 v Evropi, pri tem pa porabijo kar 40 % evropske energije in pridelajo tretjino vseh odpadkov«, je začetku razprave poudarila Josefina Lindblom Evropske komisije. »Zato potrebujemo evropski okvir trajnostne gradnje, ki bo na voljo vsem.«

Dr. Josefina Lindblom, Evropska komisija

Level(s), okvir kazalnikov trajnostne gradnje, ki ga razvija Evropska komisija, pomeni priložnost za evropske stavbe, da postanejo bolj trajnostno naravnane. Predstavlja skupni EU okvir ključnih kazalnikov trajnostne gradnje in je od jeseni 2017 na voljo za testno uporabo. Gre za metodo, ki investitorja in projektno skupino sistematično vodi k obvladovanju tistih vidikov gradnje stavb, ki so za človeka, okolje in gospodarnost naložbe ključni. Kazalniki v sistemu Level(s) pokrivajo energijo, odpadke, materiale, vodo, zdravje in udobje uporabnikov, klimatske spremembe, vseživljenjske stroške vzdrževanja objekta ter razgradnjo in reciklažo po prenehanju uporabe.

Level(s) želi spodbujati ozaveščenost o trajnostni gradnji v Evropi ter vpeljati jasne smernice, uporabne za načrtovanje in izvedbo okoljsko sprejemljivejše gradnje. Udeleženci srečanja so se strinjali, da je okvir Level(s) bistven korak k obvladovanju težav stavb, saj upošteva tako okoljske kot tudi ekonomske in družbene dejavnike skozi celotno življenjsko dobo stavb ter vse te podatke združuje v univerzalen, primerljiv in prosto dostopen format. To je prvi korak k cilju, da trajnostna in uporabnikom prijazna gradnja stavb v Evropi postane standard.

Trajnostna gradnja priložnost za Evropo in Slovenijo

Evropa ima veliko izkušenj z uvajanjem sodobnih trajnostnih meril pri načrtovanju stavb. Level(s) spodbuja trajnostni pristop v celotnem ciklu življenja stavb – od snovanja do uporabe in razgradnje ter daje poudarek čim bolj racionalni rabi virov in krožnega gospodarstva, kar je tudi prioriteta Evropske komisije. Praktično znanje in izkušnje ter sodelovanje različnih deležnikov pri spodbujanju trajnostnih načel pomeni veliko priložnost za evropsko industrijo, raziskave in razvoj vrhunskih zelenih in ljudem prijaznih stavb.

Okrogla miza: Briard, Drinkwater, Kamenski, Bevk, Galonja

James Drinkwater, direktor Europe Regional Network pri World Green Building Council je povedal: »Evropa ima izjemno priložnost, da postane svetovna vodja na področju trajnostne gradnje. Imamo potrebno znanje in izkušnje, da vodimo globalna prizadevanja na tem področju.« Iztok Kamenski iz slovenskega združenja za trajnostno gradnjo (Green Building Council Slovenia) je s poslušalci delil izkušnje delovanja združenja, ki si v slovenskem in evropskem prostoru prizadeva za dvig ozaveščenosti naročnikov in uporabnikov stavb, pri tem pa opozoril tudi na pomen ekonomskih vzpodbud in sprememb politike.

Zagnanost in podporo organizacij, ki si prizadevajo za uveljavljanje konceptov trajnostne gradnje je pozdravil tudi Saša Galonja iz direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, hkrati pa predstavil tudi prizadevanja Slovenije, da takšna načela uporabi v praksi. »Trajnostna gradnja ni samo energetska učinkovitost, upoštevati je potrebno tudi druga področja. To je izziv in hkrati velika priložnost. Vlada zato preučuje možnost uporabe kazalnikov Level(s) pri pripravi nacionalnih predpisov za trajnostno gradnjo.«

Smernice prihodnosti danes že vidne v praksi

Na dogodku je bil predstavljen tudi nov Knauf Insulation Experience Center v Škofji Loki. Gre za pilotno stavbo, grajeno po sistemu Level(s), ki s svojimi izkušnjami iz prakse ponuja dragocene podatke in povratne informacije, ki bodo uporabljene pri nadaljnjem razvoju smernic trajnostne gradnje.

»Upamo, da bodo podatki iz našega pilotnega projekta pomagali pri razvoju evropske zakonodaje na področju trajnostne gradnje. Pilotni projekt Level(s) je priložnost za gradbeništvo, ki je ne smemo zamuditi in spodbujam vse, da se pridružijo iniciativam, ki prinašajo nov način mišljenja in spremembo paradigme v industriji.« je povedal Vincent Briard, Sustainability and Product Regulatory Affairs Director, Knauf Insulation.

Njihov izobraževalno-informacijski center v Škofji Loki bo veljal kot referenčni objekt za demonstracijo najmodernejših konceptov trajnostne gradnje, kot so na primer različne učinkovite trajnostne rešitve za zunanje stene s poudarkom na izolaciji, zelene stene in strehe ter druge zelene rešitve. Udeleženci dogodka so obiskali tudi gradbišče izobraževalno-informacijskega centra v Škofji Loki in se tako na lastne oči prepričali, kako se koncepti trajnostne gradnje uporabljajo v praksi.