Subvencije Eko sklada znašajo med 135 in 200 € na kvadratni meter.

V Sloveniji imamo precejšen fond stavb, starejših od 30 let, ki ne zadoščajo več sodobnim energetskim standardom.

Lastniki takšnih stavb se lahko vsako leto prijavijo na razpis Eko sklada za podelitev nepovratnih sredstev za celostno energetsko sanacijo, ki znašajo med 130 € (za osnovno) do 200 € (za nadstandardno prenovo) na kvadratni meter površine. Da bi ugodili pogojem razpisa, mora prenova obsegati izolacijo stavbnega ovoja (fasade in strehe), nove strojne inštalacije (ogrevanje z obnovljivimi viri energije in prezračevanje z rekuperacijo) ter zamenjavo oken in zunanjih vrat. 

vzorčni primer: hiša pred prenovo

Kot vzročen primer celostne sanacije smo obiskali enodružinsko hišo, zgrajeno leta 1971. Hiša je bila pred prenovo v svojem prvotnem stanju – neizolirana fasada, podstreha izolirana zgolj minimalno, okna pa še nikoli zamenjana. Po celostni sanaciji pa se je v energetskem smislu izkazala skoraj ekivalentna novogradnji po pasivnem standardu.

vzročni primer: hiša po prenovi

Da bi pridobili sredstva Eko sklada, moramo slediti štirim korakom:

  1. izbrati moramo projektanta, ki bo izrisal načrt prenove z ustreznimi novimi materiali in inštalacijami;
  2. z načrti, izračuni predvidene energetske učinkovitosti ter fotografijami obstoječega stanja se prijavimo na razpis Eko sklada;
  3. v fazi prenove podrobno dokumentiramo celotno sanacijo – vgradnjo inštalacij, oken, prezračevalnega in ogrevalnega sistema ter izolacijo stavbega ovoja;
  4. po zaključku prenove Eko skladu predamo fotodokumentacijo, račune in druga dokazila, Eko sklad pa nam nato povrne stroške. Rok za zaključek investicije je 18 mesecev od prijave na razpis.

Več podrobnih informacij o zahtevah in višinah razpisanih sredstev lahko dobite na mreži ENSVET oziroma na spletni strani Eko sklada.