Ljudje že tisočletja iščemo idealne materiale za gradnjo svojih bivališč. Nekateri stavijo na les, drugi na klasično gradnjo iz opeke in betona, vse bolj pa v ospredje stopa tudi jeklo. Ne samo pri industrijskih in poslovnih objektih, kot so tovarne, nakupovalni centri, skladišča, železniške postaje … jeklo je pot našlo tudi v osrčje naših domov. Montažne hiše iz jeklene konstrukcije so postale vroči trend.

Eno prvih podjetij, ki se v Sloveniji ukvarja s tovrstno gradnjo, so Steel hiše. Direktor Edis Bekonjič takole opiše razliko med montažnimi lesenimi in lahkimi jeklenimi konstrukcijami: »Glavna razlika je, da je nosilna konstrukcija sestavljena iz hladno stiskanega lahkega jekla (namesto večjih lesenih tramov, ki jih uporabljajo montažne hiše z leseno konstrukcijo). Vsi se zavedamo pomanjkljivosti lesene montažne konstrukcije, kot sta zmanjšana odpornost na vlago in zmanjšana požarna varnost, zaradi katerih se veliko kupcev nato odloči za klasično zidano hišo. Z vpeljavo jekla na trgu predstavljamo alternativo, ki ne prinaša omejitev lesa. V tujini je to že priznan način gradnje (Light gauge steel framing), ki v naši regiji še ni tako poznan, po drugi strani pa omogoča, da se popolnoma prilagodimo željam potrošnikov – pri zasnovi ta način gradnje skoraj ne pozna omejitev, a hkrati omogoča, da z enakovredno finančno investicijo lahko dosežemo več kot pri zidani gradnji ali pri uporabi montažne lesene konstrukcije.«

Jeklena konstrukcija hiš je izdelana skladno s certifikati CE, EN 1993 Eurocode 3, ISO 9001, TUV Certification.  

Odporno in trajno

Hiše iz jeklenih konstrukcij so trajne, varne in v primerjavi z drugimi tipi zgradb odpornejše na potrese, poplave, požare. Jeklo je odporno tudi proti vlagi in mikroorganizmom (plesni, bakterije, glive), ki so glavna nevarnost, s katero se sooča les, hkrati pa je jeklo v primerjavi z lesom enako trajnostno.  

»Jeklene konstrukcije so sestavljene iz profilov oblike C in U, proizvodni proces pa zagotavlja ustrezne fizikalne in mehanske lastnosti za gradnjo odpornih struktur. Uporabljeno jeklo je proti koroziji zaščiteno z dvojno plastjo cinka, zato ne zahteva barvanja ali nadaljnje zaščitne obdelave, kar pri končnem produktu pomeni veliko prednost. Proizvodni proces je zelo trajnostno naravnan, saj je zaradi tehnološko naprednih orodij odstotek izkoriščenosti materiala kar 97-%, poraba energije pa znatno manjša kot pri drugih postopkih gradnje. Z uporabo izolativnih materialov iz mineralnih vlaken v fazi gradnje pa poskušamo delovati trajnostno v celotni nabavni verigi,« opisuje Bekonjič.

Jekleni profili so visoko nosilni, zato ni potrebnih dodatnih nosilnih stebrov in nosilnih sten. Jeklena konstrukcija tako omogoča kar 10 % večjo uporabnost notranjih površin.

Kako poteka gradnja?

Gradnja jeklenih montažnih hiš je za kar 60 % hitrejša v primerjavi s klasično gradnjo, izvedba pa možna v vseh letnih časih. Pri tem glavne konstrukcijske elemente izdelajo v proizvodnji in na gradbišču samo sestavijo.

»Postopek gradnje poteka tako, da v fazi proizvodnega procesa skladno z načrti inženirjev in arhitektov v avtomatizirani proizvodnji izdelamo jeklene profile točno določenih dimenzij, ki jih sestavimo v ustrezne stenske, medetažne in strešne sisteme. Homogeni sistemi se na gradbišču postavijo na predpripravljeno betonsko temeljno ploščo v končno obliko želene hiše. Končna sestava stenskih in strešnih sistemov poteka neposredno na gradbišču, stopnja izolativnosti pa je odvisna od želja naročnika. Zaradi vse višje cene energentov in drugih okolijskih dejavnikov seveda stremimo k izvedbi pasivnih ali nizkoenergijskih hiš, vendar je na izrecno željo naročnika možno izdelati tudi manj energetsko varčno hišo in s tem posledično tudi cenovno bolj dostopno. Možna je izvedba povsem klasične hiše ali pa tehnološko dovršene z različnimi izvedbami ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, pametnih inštalacij, sončne elektrarne, itd.«

Spodbuda Eko sklada

Če se naročnik odloči za nizkoenergijsko oziroma pasivno jekleno hišo, njegovo naložbo spodbudi tudi država, ki prek Eko sklada ponuja subvencije za trajnostno naravnane investicije. Zaradi odličnih tehnoloških lastnosti jekla (elastičnost, trpežnost, dobro razmerje med težo in nosilnostjo, visoka konstrukcijska odpornost…) je oblika hiše lahko popolnoma unikatna, kljub temu pa podjetje Steel hiše ponuja pet predpripravljenih načrtov, ki jih najdete tudi na njihovi spletni strani. »S temi koncepti želimo olajšati prvo fazo idejne zasnove naših arhitektov, saj lahko naročnik izbere izhodiščno točko z enim ali kombinacijo več konceptov. Na podlagi tega nato pripravimo idejno zasnovo, ki je unikatna in hkrati skladna s preostalimi željami naročnika,« sklene direktor podjetja Steel Hiše, ki je registrirano kot član organizacije Light steel frame association.

Vizualizacije: Steel hiše