Različni nadstreški za vozila so vse pogostejša izbira, ko načrtujemo gradnjo nove družinske hiše. Klasični garaži v notranjosti hiše se največkrat odpovemo, saj želimo energijsko varčno hišo, katere cilj je čim manjša toplotna izguba. Postavitev nadstreška je tudi cenovno ugodnejša od gradnje garaže v hiši ali ob njej.

Na prostem, vendar pod streho

Nadstrešek je najbolje načrtovati že ob gradnji, s čimer je del zasnove celotnega objekta. Kadar nadstrešek dodajamo že zaključeni celoti, pa je izziv, da ga čim bolj prilagodimo obstoječemu objektu. Z nadstreškom lahko obstoječi objekt nadgradimo, mu damo več življenja ali pa celotno stavbo razgibamo. Ko začnemo načrtovati nadstrešek, upoštevajmo vse posebnosti in značilnosti prostora ter poiščimo rešitev, ki bo kar najbolj ustrezala tako z oblikovnega kot funkcionalnega vidika. Osnovna funkcija nadstreška je namreč zaščita vozila pred vremenskimi vplivi. Največkrat gre za senčenje avtomobilov, hkrati pa tudi za zaščito pred točo, dežjem, snegom in zmrzaljo.

Prostostoječ ali del objekta

Nadstrešek je lahko samostojen ali umeščen kot prizidek, lahko je zidan ali montažen. Gradnja zidanih nadstreškov poteka počasneje, medtem ko je izvedba montažnih hitrejša, pa tudi izbira je večja.

Nadstreški na štirih stebrih so najbolj klasični tip nadstreška. Stebri zagotavljajo maksimalno stabilnost in udobno parkiranje enega ali več avtomobilov. Nosilci so lahko različnih dimenzij, zato je višino in velikost nadstreška mogoče enostavno prilagajati glede na višino terena ter prostor, ki je na voljo.

Konzolni nadstreški imajo običajno dva masivna stebra. Celotno konstrukcijo nosi armiranobetonska noga, kar pomeni, da so temelji veliki in močni, gradbeni poseg pa posledično zahtevnejši. Konzolni nadstreški zagotavljajo udobno, varno in enostavno parkiranje, saj na uvozni strani nimajo stebrov, ki bi oteževali dostop z avtomobilom. Liniji nosilca sledi tudi oblika strehe, ki zagotavlja zavetrje, odprtost in preglednost prostora, padavine pa se zaradi enostranskega naklona brez težav stekajo na nižjem robu strehe.

Investitorji vse pogosteje združujejo nadstrešek z lopo. Nadstreški z lopo so prava izbira, ko želimo celostno in elegantno rešitev v enem. Z odločitvijo, da parkiranje povežemo s priročno shrambo, združimo kar dve funkcionalnosti. V lopi shranjujemo različno orodje, kolesa, vrtne in delovne naprave, hkrati pa je vozilo varno parkirano in zaščiteno pred neželenimi vremenskimi vplivi.

Izbiro kritine prilagodimo konstrukciji

Konstrukcije sodobnih nadstreškov so izdelane iz različnih materialov: lesa, jekla ali aluminija. Izbiro materiala moramo prilagoditi obstoječemu objektu, pa tudi okolju, kjer se nahaja hiša. Odločitev o materialu nadstreška je odvisna tudi od tega, koliko časa bomo namenili vzdrževanju. Lesen nadstrešek zahteva največ vzdrževanja, saj je najbolj podvržen vremenskim vplivom. Za leseno konstrukcijo je najbolje uporabiti lepljeni les, ki prenese večje obremenitve kot navaden žagani les in je primeren tudi za krivljene in polkrožne konstrukcije. Za lesen nadstrešek se največkrat odločimo, če smo ljubitelji naravnih materialov in klasičnih oblik.

Jekleni nosilci in profili bodo dolgo uporabni brez posebnega vzdrževanja, vendar morajo biti ustrezno zaščiteni. Najmanj obstojni so jekleni nosilci, zaščiteni zgolj s klasičnimi premazi za kovine, ki jih je treba vsakih nekaj let obrusiti in na novo zaščititi, saj začnejo sčasoma zaradi vremenskih vplivov rjaveti. Znatno bolj obstojni so vroče pocinkani nosilci, ki jih lahko dodatno pobarvamo, ter tako barvno uskladimo z obstoječimi barvami hiše.

Avtomobilski nadstreški iz aluminija so veliko lažji od jeklenih, lažje jih je tudi montirati, a so nekoliko dražji. Če se odločimo za aluminijast nadstrešek, moramo izbrati lahko kritino, saj nosilci iz aluminija ne prenesejo velikih obremenitev.

Nadstreški so lahko z ravno ali poševno streho, ki je lahko eno- ali dvokapna. Za kritino uporabimo lahke polikarbonatne plošče, betonske strešnike, pločevino, lepljeno kaljeno steklo, folijo ter številne druge kritine.

Združimo okoljske danosti s funkcionalno potrebo

Danes so nadstreški narejeni po željah naročnika, prilagojeni lokaciji, poljubnih dimenzij in oblik, zato je prav vsak unikaten. Potrebno je poiskati optimalno oblikovno rešitev in primerne materiale, da bo nova pridobitev zaokrožila celostno podobo hiše in da bo kar se da nemoteče umeščena v prostor. Rezultat bi moral biti prizidek ali nadstrešek, ki ni le funkcionalni dodatek, ampak z estetskega vidika tudi dodana vrednost osnovnemu objektu.

Viri fotografij: Pinterest, goka.si, expobiro.si, kosorokgartner.com, tetiva.net, zasavc.net, decorfacil.com, avtomobilski-nadstreski.si