Včasih, ko še ni bilo spletnih zemljevidov in interaktivnih navigacijskih naprav, ki nas pripeljejo, kamor jim ukažemo, so imele hišne številke veliko večji pomen: nujno je bilo, da so bile z ulice dobro vidne in smo jih lahko opazili že od daleč. Danes je drugače. Marsikje po svetu imajo poleg praktične še estetsko vlogo, so dekoracija hiše, pravzaprav njen kos nakita. Kakšna pravila glede oblike in velikosti hišnih številk pa je treba spoštovati pri nas?

V Sloveniji velja, da hišno številko določi geodetska uprava, od 1. 6. 2018 pa mora lastnik stavbe za njeno pridobitev imeti uporabno dovoljenje. V nekaterih primerih vam državni organi hišno številko določijo po uradni dolžnosti, in sicer takrat, kadar je to potrebno zaradi orientacije v prostoru, prometne varnosti ali dostopnosti za intervencijska vozila. Geodetska uprava pa hišno številko lahko tudi ukine, kar se zgodi v primeru odstranitve ali porušenja stavbe (razen pri nadomestni gradnji) ali če je stavba odstranjena zaradi inšpekcijskega ukrepa.

V tujini zaradi gostote poseljenosti nekaterih mest tablice s hišnimi številkami nad 1000 ali celo 5000 niso nobena redkost. V Sloveniji je lahko najvišja številka tablice 999. (Vir: PRAVILNIK o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb)

Hkrati z vlogo za pridobitev hišne številke lahko na najbližji geodetski upravni enoti naročite tudi tablico s hišno številko, ki je plačljiva, njeno barvo obliko in velikost pa določajo med drugim tudi občinski predpisi.

Po pravilu mora biti na tablici poleg hišne številke napisano še ime naselja oziroma ulice, tablica naj bi bila pravokotne oblike, velika najmanj 15 krat 12 cm in enotne barve za celotno naselje oziroma ulico, če občina z odlokom ne odloči drugače. Številka ne sme biti manjša od 5 cm, praviloma pa se tablico namesti 3 m od tal.

Pri tablicah s hišnimi številkami je torej v Sloveniji treba paziti na nekaj pravil, seveda pa ste v njihovem okviru lahko tudi inovativni. Zgledujte se po drugih državah, kjer so tablice s hišnimi številkami dostikrat povsem prepuščene lastni iznajdljivosti in domišljiji. Hišnih številk tako nimajo vsi nameščenih na fasadi, ampak tudi ob dovozih do hiše, na ograjah, poštnih nabiralnikih, kot del cvetličnega aranžmaja in podobno. V galeriji najdete kar nekaj različno oblikovanih hišnih številk iz najrazličnejših materialov in najrazličnejših stilov.

Foto: Pinterest