Ob nasipu Save v Krškem, na danes degradiranih površinah znotraj naselja, bodo uredili bazenski kompleks z zunanjo ureditvijo, ki bo postala del športnega parka Krško. Na arhitekturnem natečaju je bil izbran projekt arhitektov Borisa Bežana in Mónice Juvera Jaminez iz studia BAX.

Ob stadionu Matije Gubca bo zrasel nov bazenski kompleks z dvema pokritima bazenoma. Območje med vpadnico v mesto in reko Savo je že zdaj večinoma namenjeno športni rabi (ob stadionu so še nogometna in tehniška igrišča), zdaj pa ga bodo poleg bazena dopolnile še nove odprte rekreativne površine in pristan za čolne. Novo rekreacijsko območje mesta bo vzpostavilo močno vez z reko in njenim nabrežjem.

Občina želi z gradnjo bazena spodbuditi trajnostni turizem in turistično gospodarstvo, hkrati pa prebivalcem ponuditi dodano vrednost znotraj goste poselitve.

Prvonagrajeni elaborat kot hrbtenico zasnove vzpostavi novo promenado, ki bo povezovala prenovljeni Vojaški most z vhodom na pokopališče. Promenada ločuje območje, namenjeno novemu bazenu, od preostalih rekreacijskih površin; hkrati pa se razširi v nekakšen osrednji trg, prostor srečanj, na katerega se odpira tudi javni program bazenskega objekta z gostinskim lokalom.

»Kompaktna, a obenem konstrukcijsko ambiciozna zasnova novega objekta, ki se nežno spušča proti reki, s svojimi velikimi previsi daje občutek, da volumen bazena nekako lebdi nad pretežno naravno krajino, ki ga obdaja. Jasna ideja in dobra zasnova prostora sta komisijo prepričali, da je elaboratu podelila prvo nagrado,« je zapisala ocenjevalna komisija, ki ji je predsedoval arhitekt Dean Lah.

Bazenski kompleks bo vseboval dva pokrita bazena s tribunami ter wellness center s fitnesom in savnami.

Več: ZAPS

Vizualizacije: Matej Mejak, AR3DE