Pri ureditvi podstreših prostorov v bivalno in ogrevano mansardo je dobro imeti v mislih, da gre lahko za najlepše prostore v stavbi: ambient z veliko svetlobe in prostornosti, kar prinaša udobje in varčnost bivanja.

Kvalitetno izdelana mansarda nudi posebne vrste ugodje, sploh, če je njena izvedba pravilna. Praviloma se kvalitetno izdelani podstrešni prostori v poletnih mesecih ne pregrevajo, v zimskem času pa se hitro segrejejo in toploto zadržujejo v prostoru. Pri novogradnjah je ureditev toplotne izolacije mansarde ter njena priprava na bivanje praviloma že del projekta, medtem ko je pri starejših zgradbah priprava mansarde na udobno in varčno bivanje nekoliko zahtevnejša. Skupaj z Eko skladom smo pripravili nekaj vodil, na katera ne smete pozabiti, ko urejate mansardo:

Toplotna izolacija

Mansardo je potrebno sprva toplotno izolirati, s čimer preprečimo toplotne izgube pozimi in pregrevanje poleti. Izolacijo lahko polagamo na, med in pod špirovce, pa seveda tudi na zidove. Skupna debelina toplotne izolacije naj bi se gibala med 30 in 40 cm.

Paroprepustnost in parozapornost

Zaradi uravnavanja vlage v konstrukciji je nujno poskrbeti tako za paroprepustno folijo, ki pred zunanjimi vplivi ščiti plast konstrukcije in toplotne izolacije ter parozaporno folijo, ki jo polagamo pod konstrukcijo in toplotno izolacijo. S tem preprečimo vdor vlage iz prostora v nosilne dele ostrešja, hkrati pa omogočimo, da se vlaga, v kolikor je prisotna, iz konstrukcije čimbolj nemoteno odvaja v okolico.

Naravna svetloba
Gregor Jovanovič arhitekti, mansarda nad Ljubljano

Površina vseh zasteklitev v prostoru naj bi znašala najmanj petino površine prostora, ki ga osvetljujemo. Poleg oken na vertikalnih zidovih in frčadah je zato velikokrat potrebno zagotoviti tudi strešna okna, kjer pa moramo biti izjemno pozorni pri izvedbi vgradnje, kjer je potrebno preprečiti toplotne mostove ter zagotoviti parozapornost.

Pozorni morami biti tudi na višino vgrajenega okna – tako strešna kot vertikalna okna namreč omogočajo primeren razgled in največ svetlobe, če je spodnji rob okna na višini med 90 in 110 cm od tal. 

Prezračevanje

Zaradi velike površine ovoja mansarde ter neposredne izpostavljenosti strehe soncu v poletnih mesecih, je pomembno, da je mansarda tudi dobro prezračevana. Ker je mansarda zaprt sistem, je smiselno vložiti v aktivno prezračevanje, ki lahko dopolni večerno in nočno prezračevanje s prepihom (pasivno prezračevanje). Strokovnjaki v ta namen priporočajo prezračevanje s pomočjo rekuperacijskega sistema. 

Zvočna izolacija

Zvok dežja s strehe ali pa za spodnje sosede moteči hrup iz mansarde je mogoče preprečiti s kvalitetno zvočno izolacijo, ki jo vgradimo pod estrih etažne plošče oziroma zagotovimo z zadostno debelino toplotne izolacije nad in pod špirovci.

Finančne spodbude in kredit eko sklada

V kolikor prenavljate mansardo že obstoječega objekta, lahko zaprosite za subvencijo Eko sklada. Pogoj je vgradnja vsaj 30 cm toplotne izolacije v streho ali na zadnjo etažno ploščo (če podstrešje ostaja neogrevano), Eko sklad pa vam pokrije 20 % stroškov naložbe oziroma zagotovi 10 € na m2 površine.

Več na: ekosklad.si