Tudi arhitekturne zasnove poslovnih prostorov so se v zadnjih desetletjih temeljito spremenile. Tloris je postal bolj odprt, zračen, prostori omogočajo veliko možnosti za druženje ter izmenjavanje idej in so uporabnikom bolj prijazni. Prav takšni so tudi prostori nekdanje Borze, ki so jih v studiu Peppermilnk Design preuredili za potrebe nevladnih organizacij in nastal je Impact Hub Ljubljana.

Če so nekoč v teh prostorih trgovali z vrednostnimi papirji, danes v njih deluje vrsta nevladnih organizacij – No Excuse, Inštitut za zdravje in okolje, Slovenska agencija za mlade, Youth Health Organization. Združene pod imenom Borza mladih so med razvojem projekta s strani mednarodne franšize co-founders Impact Hub pridobile tudi uradni naziv Impact Hub Ljubljana.

»Nekoč so na tleh pisarn Impact Huba stali borzni posredniki, ki so trgovali z vrednostnimi papirji. Pozneje, ko je trgovanje prešlo na elektronsko obliko, pa so ta prostor uporabljali za razne poslovne dogodke,« pojasnjujeta Borjan Bojičič in Jure Senjak iz studia Peppermilk Design. Prostori nekdanje Borze so obtičali v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, z novim projektom pa so jih dodobra poživili in približali sodobni rabi ter uporabnikom.

Površina je bila premajhna za potrebe novih naročnikov. Zaradi precejšnje stropne višine so si tako oblikovalci zamislili oblikovanje nove etaže, s katero so pridobili precej prostora za potrebe pisarn, kuhinje, jedilnice, govorilnice, sanitarnih prostorov in multifunkcijske sobe. Močno vertikalo sprednjega dela so tako pustili odprto, zadnji del pa so z medetažo razdelili na dve etaži.

»Ko smo rešili funkcionalni del projekta, nas je v naslednjo fazo popeljala želja po mešanju surovosti vidnih inštalacij in mehkobe udobnega sodobnega pohištva. Vseskozi smo se poigravali z brisanjem ločnice med strogo poslovnim prostorom in domom,« filozofijo projekta orišeta oblikovalca.

Med projektom pa se je spreminjala tudi namembnost prostora. Če je bila prvotna ideja ustvariti prostor za potrebe nevladnih organizacij, se je nato ideja nadgrajevala, končni rezultat pa je multifunkcionalni prostor, namenjen vrsti modularnih dejavnosti, ki se lahko skozi čas spreminjajo. V studiu so si zamislili večnamenski »coworking« prostor, katerega velika prednost je mobilnost opreme.  

»Ker je organizacija Impact Hub prisotna po vsem svetu, imajo njeni člani tudi v Sloveniji možnost izposoje svojega delavnega kotička, hkrati pa dostop do vseh prednosti, ki pripomorejo k visoki kakovosti delovnega procesa. Med drugim do uporabe prostora za predavanja in projekcije, sejne sobe, pisarn zaprtega in odprtega tipa, kuhinje z jedilnico, sanitarij itd.,« poudarita sogovornika.

Zaradi odprte zasnove funkcionalnosti in uporabe so lahko vpleteni v začetku le grobo ocenili, katera dela bodo ob projektu potrebna. Ko se je projekt postopoma odpiral, tako izzivov ni manjkalo. S sistematičnim pristopom in koordinacijo nastalih izzivov s prvotno zasnovo dizajna pa so projekt uspešno pripeljali do konca. Je pa to zahtevalo marsikatero funkcionalno prilagoditev.

Velik pečat v prostoru pusti tudi zelenje, ki srka žarke skozi velike zastekljene površine. Prav izbor rastlin je bil pri projektu zelo pomemben, saj te služijo kot podaljšek notranje opreme. Ker se v novonastalih prostorih prepletajo koncepti pisarn, doma in parka, je pravšnja količina zelenja bistvenega pomena, saj pripomore k ustvarjanju urbane delavne oaze. Za nasvet pri umeščanju rastlin so v studiu Peppermilnk Design prosili strokovnjake, ki so presodili, katere rastline so najbolj primerne za posamične mikrolokacije. Naključna ni niti izbira barv:

»Nismo želeli ustvariti prostora, ki je sam sebi namen. Menimo, da je človek tisti, ki kraljuje v prostoru. Interier je tako v službi uporabnika in ne obratno. Zato smo želeli barve vnašati previdno, hkrati pa z njimi ustvarjati pozitivno delovno okolje. Tako smo ves strop, vključno z vidnimi inštalacijami, pobarvali v pomirjajočo zeleno barvo, pisarne oblekli v nežne pastele, tla naredili igriva, obenem pa barvno pomirjujoča, hkrati pa smo vnesli precej naravnih elementov, kot so les, rastline in kamen.«

Tako kot se spreminja delo kot tako, se spreminja tudi oblikovanje poslovnih prostorov. S pandemijo novega koronavirusa so se pisarne prenesle v naše domove, novo oblikovanje poslovnih prostorov pa poskuša doseči ravno obratno. V pisarne želi vnesti dom, domačnost. Ta praksa je v tujini že razširjena, vse bolj pa je tovrsten princip oblikovanja upoštevan tudi pri nas, kar z veseljem ugotavljajo tudi v biroju Peppermilk Design.

»Zelo nas je razveselilo, da je naš naročnik ta sodoben način oblikovanja poslovnih prostorov dobro poznal in tako tudi nam dal možnost, da vnesemo veliko domačnosti v oblikovanje. Poleg tega nas je prijetno presenetilo, da je naročnik pri oblikovanju interirerja želel vključiti mnenja vseh zaposlenih. Čeprav se to zdi dokaj logično, v praksi žal ni vedno tako. Zato so mnoge pisarne na videz lepe, funkcionalnost pa ne zadošča potrebam tistih, ki v njih preživljajo največ časa,« skleneta Jure in Borjan.

Fotografije: Studio Železna