Pri Aužnerjevih iz Šentjurja so že dlje časa razmišljali o investiciji v mikro sončno elektrarno. Njihova želja je bila biti čim bolj neodvisni od nihanja cen elektrike, saj hišo skupaj s sanitarno vodo ogrevajo s toplotno črpalko, zato so seveda zelo odvisni od električne energije. Odločitev je padla konec lanskega leta, ko so s ponudnikom GEN-I Sonce podpisali pogodbo, od marca letos pa so že samooskrbni. O izkušnji iz prve roke smo se pogovarjali z Andrejem Aužnerjem.

Zakaj ste se odločili za nakup sončne elektrarne?

Za sončno elektrarno smo se odločili z več vidikov. Osnovni je ugoden čas, v katerem se investicija povrne. Pred leti je bila takšna investicija draga ter tako z vidika poplačila naložbe nezanimiva. Lani, v času obrtnega sejma v Celju, smo znova pregledali ponudnike in ugotovili, da je višina investicije znatno upadla in s tem povratek investicije na 9 let. Pomemben vidik pri sami odločitvi pa je bil tudi ta, da gre s sončno elektrarno za okolju prijazen način pridobivanja energije.

Bi lahko rekli, da ste med bolj varčnimi uporabniki električne energije ali bolj razsipnimi?

Menim, da sodimo med varčnejše uporabnike. Varčevanje z energijo smo upoštevali že pri gradnji hiše. Hiša ima 20cm debelo toplotno izolacijo zunanjih sten ter osnovne plošče ter 40cm izolacije pod streho. Za ogrevanje uporabljamo toplotno črpalko zrak-voda, uporabljamo pa tudi LED razsvetljavo.

Kako ste izbrali ponudnika mikro sončne elektrarne?

Izbirali smo med več ponudniki. Poleg cene je bil kriterij tudi celovitost ponudbe. Torej, načrtovanje, izvedba elektrarne, urejanje dokumentacije, pridobitev subvencije EKO Sklada, nadzor nad delovanjem, garancijska doba, vzdrževanje sončne elektrarne in na koncu tudi skladnost z izgledom hiše ter upoštevanje naših želja glede posegov v stavbo pri montaži.

Ključno je načrtovanje velikosti elektrarne, da čim bolj ustreza energetskim potrebam investitorja. Kakšno velikost elektrarne ste izbrali vi?

Pri prvem sestanku nam je predstavnik podjetja GEN-I Sonce pojasnil, da je namen elektrarne samooskrba. V ta namen so pregledali našo letno porabo, ter skladno s tem določili potrebno velikost elektrarne, ki je v našem primeru 11.1 kW.

Naš sogovornik, Andrej Aužner, je lastnik domače 11,1 kW sončne elektrarne.

Kako ste preverili, ali je vaša streha primerna za postavitev sončne elektrarne?

Streho je ob prvem obisku pregledal izvajalec ter določil mikrolokacijo. Tudi sam sem prebral nekaj člankov na to temo, opravil nekaj ogledov že delujočih elektrarn, tako da sem poznal osnovna načela, potrebna za uspešno delovanje elektrarne.

Predstavljamo si, da nakup sončne elektrarne s seboj prinese tudi kar precej papirologije, pridobiti je treba soglasja za priklop … Ste vse to urejali sami? Ali ste se, nasprotno, raje odločili za izvedbo na ključ?

Ureditev dokumentacije je obsežno in zamudno delo, zato je bila ureditev soglasij za priklop, prenos pogodbe o dobavi električne energije, soglasje za priključitev, vloga za izdajo pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem, vloga in izpolnitev dokumentacije za Eko sklad, zavarovanje, prepuščena izvajalcu.

Ste izkoristili tudi možnost subvencije preko EKO sklada? Kolikšen del sredstev ste dobili povrnjen?

Izkoristili smo tudi to možnost in dobili povrnjenih približno 14 odstotkov investicije.

Koliko časa je trajal celoten postopek? Od odločitve do izvedbe?

Od prvega kontakta na Celjskem obrtnem sejmu do začetka oddajanja v omrežje je trajalo 6 mesecev. V tem času smo od podjetja GEN-I Sonce prejemali v podpis potrebne dokumente. Sama postavitev pa je bila gotova v enem dnevu.

Glede na njihovo letno porabo električne energije je bila Aužnerjevim svetovana izgradnja elektrarne nazivne moči 11,1 kW, za katero se ocenjuje, da bo proizvedla ravno toliko energije kot znaša poraba njihovega gospodinjstva. Z izgradnjo elektrarne bodo pri stroških za elektriko prihranili približno 1.200 EUR letno, pričakovana življenjska doba elektrarne pa je 30 let. Investicija bi se jim tako povrnila v manj kot desetih letih.

Kako pa nadzirate delovanje elektrarne?

Nadzor poteka na dveh nivojih. Poleg stalnega nadzora izvajalca, lahko proizvodnjo električne energije spremljamo na pametnem telefonu, računalniku ali tablici tudi sami. Moram reči, da je aplikacija ki se uporablja za to zelo všečna in je bilo predvsem v začetku spremljanje proizvodnje kot računalniška igrica. Sedaj, po pol leta uporabe se skoraj ne spomnim več na elektrarno, kar menim, da je dobro.

Ste zdaj popolnoma samooskrbi ali morate določen del električne energije še vedno kupovati?

Obračun porabe/proizvodnje se izvede enkrat letno. Ker jo uporabljamo šele pol leta, o tem še ne morem govoriti, upam pa, da je kupovati ne bo potrebno.

Ste imeli že kakšne težave z opremo? Kako ste jih rešili?

V vsem tem času nas je izvajalec, GEN-I Sonce, ki po pogodbi tudi izvaja nadzor poklical samo enkrat. In to dan za tem, ko smo odšli na morje ter poleg TV in podobnih aparatov izklopili tudi internet. S tem nadzornik elektrarne ni prejemal podatkov o proizvodnji energije, o čemer nas je takoj obvestil. Po ponovnem vklopu internetne povezave so se podatki avtomatsko osvežili.

Fotografije: GEN-I Sonce