V zadnjih letih je Feng shui presenetljivo priljubljen v zahodni Evropi, kljub pogostemu nerazumevanju. Preproste oblike vede so se verjetno pojavile že pred 6.000 leti, kar v provinci Henan razkriva grobišče, ki je postavljeno v skladu s smermi neba. Sam izraz se je prvič pojavil v tretjem stoletju našega štetja, starodavno kitajsko veščino urejanja prostora pa uvrščamo med področja kitajske metafizike.

Feng shui lahko opredelimo kot tradicionalno kitajsko oziroma vzhodnoazijsko umetnost oblikovanja, ki ureja vprašanja arhitekture in oblikovanja zunanjega in notranjega prostora. Zajema širok spekter disciplin, ki so v človeškem interesu, in povezuje različna področja, kot so znanost, religija, astrologija, astronomija, arhitektura in vedeževanje. Njen glavni namen je povečati skladnost in pretok energije qi.

Zaznavanje sveta in čutni dražljaji

Načrtovanje osebnega bivanjskega okolja je izrednega pomena. Naše razumevanje sveta v veliki meri temelji na zaznavah naših čutov, torej vida, vonja, sluha, okusa in otipa. Svet, ki ga zaznavamo, je odraz naših čutil. Po telesu imamo razporejene čutilne receptorje, ki v nas neprestano vzbujajo čutne dražljaje. Nekatere stvari so nam bolj prijetne, nekatere manj.

Razporeditev prostorov, notranje opreme in umestitev objekta glede na smeri neba in druge okoliške objekte ima velik vpliv na naše počutje, energijo in kvaliteto bivanja. Starodavna kitajska veščina prostor namreč razume večplastno, skupaj z njegovimi subtilnejšimi energijskimi ravnmi.

Pet elementov, šola oblike in šola kompasa

Vse, kar je fizičnega in materialnega, lahko pripišemo petim osnovnim elementom; lesu, ognju, zemlji, kovini in vodi. V feng shuiju se osnovni elementi na arhitekturnem tlorisu določajo glede na smeri neba in leto rojstva, le-te pa skladno z analizo razmerij lahko v prostorih korigiramo.

Na drugi strani šola oblike preučuje energijske vplive, ki jih v prostoru povzročajo različne oblike in materialne značilnosti predmetov – od postavitve sten, oblik predmetov, robov do umestitve notranje opreme, vrat in oken. Fenshuijska analiza se poslužuje tudi šole kompasa, na zahodu je najbolj poznan sistem vzhodno-zahodni, ki proučuje energetski vzorec hiše z vidika Zemljinega magnetizma.

Umestitev objekta in glavnega vhoda

Vpliv na kasnejše bivanje ima zagotovo izbira lokacije. Če želite svoj stanovanjski objekt graditi po načelih starodavnega feng shuija, se zaradi prevelike izpostavljenosti objekta izogibajte gradnji na vrhu hriba ali pobočja. Kar se tiče nagnjenosti terena, se najbolj ugodni nagibi gibljejo od 6% in manj, spremenljivi so od 7 – 12 %. Priporočljivo je, da je vhod bivalnega objekta jasno viden, enostavno dostopen in dobro osvetljen. V fazi načrtovanja poskrbite, da skozi vhod v hišo vstopate vedno z nižje in ne višje strani terena. Energija qi drugače prehitro odteka skozi zgradbo.

Če gradite v bližini rek, naj bo voda vedno na naličju hiše, to je po navadi na strani vhoda, in ne zaledja. Glede na položaj cest so za gradnjo stanovanjskega objekta najbolj neugodni položaji na koncu slepih ulic in na robovih zunanjih ovinkov ceste. Izogibajte se gradnji na zemljiščih, ki so umeščena pod previsi in v soteskah. Neugodno bivanje predstavljajo tudi lokacije, ki so povezane z smrtjo in razpadanjem, kot so razna pokopališča in odlagališča odpadkov. Najbolj ugodne lokacije so povezane s parki, otroškimi igrišči in vrtci.

Nekaj nasvetov o ureditvi notranjosti

Notranja vrata naj se vedno odpirajo navznoter, le pri kopalnici naj se odpirajo navzven. Ko boste načrtovali tloris poskrbite, da bodo hodniki dovolj široki, prostorni in svetli. Samih stopnic ne locirajte neposredno ob vhod. Prav tako naj stopnišča ne bodo strma in ozka.

Veliko ljudi se strinja, da je kuhinja srce vsakega doma. Načela feng shuija priporočajo naj bo le-ta oddaljena od sanitarnih prostorov. Ob načrtovanju poskrbite za ustrezno oddaljenost elementov – plošča za kuhanje naj bo od korita in pomivalnega stroja oddaljena vsaj 1,5 metra.

Sedežno garnituro v dnevni sobi umestite tako, da imate ob sedenju celoten nadzor in pogled nad prostorom. Hrbtišče naj bo zaščiteno s steno. V glavnih bivalnih prostorih naj ne manjka svežega zelenja in rastlin. Umetne rastline niso dobrodošle. V prostoru naj ne manjka predmetov in dekoracijskih elementov, ki v vas vzbujajo občutke sreče in zadovoljstva.

Pri ureditvi oziroma načrtovanju spalnice bodite pozorni, da postelje ne umeščate v liniji vrata-okno, tudi sama postelja (vodne postelje so manj ugodne) naj ne bo postavljena direktno pod okno. Za vzglavjem postelje naj bo vedno trdna stena, na katero ne pritrjujte težkih poklic in stvari. Izogibajte se ogledal, električnih naprav in ostrih robov, sama postelja pa naj ne meji na steno z vodnimi inštalacijami.

Fotografije: Unsplash