Občina Velike Lašče je v lanskem letu pristopila k rekonstrukciji in spremembi namembnosti kozolca na Trubarjevi domačiji. Kozolec, ki izvira iz 19. stoletja, je bil dotrajan in potreben prenove, s slednjo pa je občina dobila pomembne prostore za razvoj svojega turizma. V njem so namreč uredili sodobno opremljen Turistično-informacijski in interpretacijski center, kjer se obiskovalci lahko popolno opremijo za odkrivanje bogate Velikolaške dežele.

Ohranitev starega in združitev z novim

Pripravo projekta rekonstrukcije je Občina Velike Lašče zaupala mladima arhitektkama Maji Starič in Nadji Krašovec v sodelovanju s Studiem Bonutti, glavno izhodišče pa je bilo ohranitev starega in združitev z novim. Stavbo in osnovne elemente kozolca so želeli ohraniti kot objekt kulturne dediščine v njegovi izvorni kulturni krajini.

Trubarjev kozolec pred obnovo. Foto: Boštjan Podlogar

Arhitektki sta v celoti ohranili vse značilne stavbne atribute, ki definirajo kozolec, kot so nesimetrična streha, vzdolžne late, lesen obod iz vertikalnega rastra desk, lesene žlebove ter v celoti restavrirano in statično utrjeno obstoječo leseno nosilno konstrukcijo, sestavljeno iz hrastovih stebrov in prostorsko prepletenih gred. Prav ti elementi tvorijo obstoječi ovoj, v katerega pa je statično neodvisno vstavljena nova lupina iz sodobnih arhitekturnih elementov. Slednji se odražajo predvsem v zasteklitvi, s katero se želi v največji možni meri ohraniti povezanost z neposredno okolice domačije (mokrotni travniki Natura 2000), hkrati pa poudariti originalne elemente podeželskega stavbarstva.

Foto: Boštjan Podlogar

V prenovljenem kozolcu je svoje prostore dobil nov Turistično-informacijski in interpretacijski center Velikih Lašč, s katerim upravlja novoustanovljeni Javni zavod Trubarjevi kraji. Turistično-informacijski center predstavlja vstopno točko na Trubarjevo domačijo in hkrati izhodišče za odkrivanje Velikolaške dežele, saj se obiskovalci v njem lahko opremijo z vsemi potrebnimi informacijami o lokalni kulturno-turistični ponudbi in dobijo ideje za zanimiva doživetja v bližnji in daljni okolici.

Interpretativni center pa je po drugi strani informacijsko središče za Mišjo dolino. Tu obiskovalci dobijo vpogled v bogato lokalno naravno in kulturno dediščino v obliki interpretacijskih vsebin, zasnovanih za različne starostne skupine. Gre za izkustveno doživljanje največjega Natura 2000 območja v občini in njenih posebnosti, kot so mokrišča, bogat vodni svet, raznolikost živalskih in rastlinskih vrst, mlinarstvo, žagarstvo in ekstenzivno kmetijstvo. Vse to pa se prepleta z vodo, ki močno zaznamuje življenje v Mišji dolini in njeni okolici.

Vabljeni tudi vi, da obiščete prenovljeni kozolec, raziščete Trubarjevo domačijo in v Mišji dolini doživite edinstveno območje ohranjene naravne in kulturne dediščine.