Voda je najpomembnejša dobrina sveta, kar kaže tudi podatek, da se je njena cena v zadnjih 20 letih podražila za več kot 350 %. V prihodnosti se bo ta odstotek le še povečal, saj so potrebe po pitni vodi vedno večje, zaloge pa zmeraj bolj omejene in upravičeno se sprašujemo, kaj storiti. Odgovor je preprost: že med gradnjo hiše bi moral človek razmišljati o zaščiti vodnih virov, na primer z nakupom zbiralnika vode, ki lahko pokrije 80 % vseh potreb po vodi v domu, ali pa z investicijo v biološko čistilno napravo, če hiša ni priklopljena na kanalizacijo. Takšna čistilna naprava očisti odpadne vode ter poskrbi, da živimo v čistejšem in bolj zdravem okolju. Spodaj smo zbrali nekaj koristih informacij o obeh izdelkih.

Zbiralniki vode

»Rezervoarji ali zbiralniki za vodo omogočajo oskrbo z vodo v različnih okoljih in so namenjeni zbiranju deževnice, pitne in odpadne vode. Največjega zanimanja so deležni zbiralniki za deževnico, ki se lahko uporabijo v najrazličnejše namene – za pranje avta, zalivanje vrta, splakovanje stranišča, tuširanje …« pojasnjujejo pri podjetju Zagožen, ki je vodilno slovensko podjetje na področju proizvodnje in prodaje izdelkov za vodovod in kanalizacijo. Poudarjajo, da imajo takšni rezervoarji pomembno vlogo pri zagotavljanju zadostne količine vode v sušnih obdobjih, ko z njimi lahko prihranimo kar do 50 % pitne vode, uporabni pa so tudi v kmetijstvu.

Uporaba deževnice ni omejena samo na gospodinjstva, uporabljajo jo lahko tudi v kmetijstvu za namakanje pridelovalnih površin ali pranje kmetijske mehanizacije.

Na voljo je več vrst rezervoarjev za vodo, in sicer jih delimo na podzemne in nadzemne. Bolj priljubljeni so podzemni, saj ne zavzamejo dodatnega prostora, pomembno pa je tudi dejstvo, da je voda v podzemnih rezervoarjih zaradi odsotnosti svetlobe manj izpostavljena tveganju razvoja mikroorganizmov, njena temperatura pa je nižja in bolj konstantna. 

3D prikaz vgradnje zbiralnika AQUAstay.

Rezervoarji za vodo AQUAstay so na primer izdelani iz kakovostnega polietilena in so 100 % neprepustni, neškodljivi za okolje in jih je po koncu življenjske dobe (50 let in več) možno reciklirati. Velikost rezervoarja je odvisna od potreb in podnebnih razmer, pri podjetju Zagožen pa svetujejo, da za štiričlansko družino kupimo rezervoar s prostornino vsaj 5.000 litrov, pri večjih potrebah (zalivanje vrta …) pa računajmo na zmogljivejšega, vsaj 20.000 litrskega.

Od septembra 2023 je na voljo nova oblika zbiralnika AQUAstay. Gre za tako imenovane FLAT zbiralnike, ki so namenjeni za zahtevnejše terene, na primer skalnate, kjer je možen le plitvejši izkop. So pa oboji primerni za zbiranje deževnice in kot zadrževalniki vode. »Zadrževanje deževnice je zelo pomembno v času močnejših neviht in nalivov, ki lahko povzročijo veliko škodo poslovnim poslopjem, zasebnim gospodinjstvom in ne nazadnje ogrožajo ljudi. Zadrževalniki AQUAstay začasno shranjujejo in upočasnjujejo odtok padavinske vode v ponikovalnico ali v meteorno kanalizacijo, kjer je to dovoljeno,« pravijo pri Zagožnu.

Plastični zbiralnik vode vam bo znižal tekoče stroške kar do 25 %, saj boste lahko za pranje avtomobila, splakovanje stranišča in druge stvari uporabili zbrano deževnico in ne pitne vode.

Čistilna naprava

Če z zbiralnikom vode varčujemo pri pitni vodi, pa po drugi strani z biološko čistilno napravo poskrbimo za odpadno vodo, in sicer na tistih območjih, kjer hiše nimajo možnosti priklopa na kanalizacijo. Do leta 2025 bo za takšne hiše postala čistilna naprava tudi zakonska obveza. Enako velja tudi za obstoječe hiše, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 14. 12. 2002, gradnja kanalizacijskega omrežja pa na tistem območju ni načrtovana. Podobno je v primerih dotrajanih greznic ali v primerih, ko te niso bile narejene po zakonskih predpisih.

»Biološka čistilna naprava se uporablja za čiščenje odpadnih voda s pomočjo mikroorganizmov, ki razgrajujejo organske snovi v vodi. Pri biološki čistilni napravi se uporablja proces biološkega čiščenja, kjer se mikroorganizmi hranijo z organskimi snovmi in jih razgrajujejo na manjše delce. Ta proces poteka v biološkem prekatu, kjer se voda aerobno ali anaerobno obdeluje,« opisujejo v podjetju Zagožen ter opozarjajo, da je čiščenje odpadnih voda izjemno pomembno zaradi varovanja okolja, zdravja ljudi in ohranjanja naravnih virov. »Odpadna voda vsebuje številne snovi, ki lahko povzročijo škodljive učinke na okolje. To so nitrati, fosfati, težke kovine, organske snovi, bakterije in virusi. Če se ta voda ne očisti, lahko onesnaži pitno vodo, ogroža zdravje ljudi, negativno vpliva na biološko raznolikost ter vodi v številne okolijske probleme.«

Pri nakupu male čistilne naprave je treba upoštevati vrsto kriterijev – zanesljivost delovanja, življenjsko dobo, stroške obratovanja in vzdrževanja – zelo pomemben dejavnik pri izbiri je njena velikost, ki je odvisna predvsem od števila oseb v objektu. »V podjetju Zagožen imamo na voljo čistilne naprave PUROO® ELEMENTS in AQUAmax®. Namenjene so za manjše ali večje stanovanjske enote in bloke. Za še večja naselja pa so predvidene profesionalne čistilne naprave s kapaciteto nad 51 oseb.«

Montaža čistilne naprave je precej kompleksna, zato je zanjo treba imeti strokovno znanje in izkušnje. Običajno jo opravijo gradbena podjetja, medtem ko za redno vzdrževanje naprave lahko poskrbimo lastniki sami. Da naprava nemoteno deluje na dolgi rok, jo preverimo vsaj enkrat letno ter v primeru težav takoj ukrepajmo, prav tako pazimo, da v odtoke ne mečemo gospodinjskih ostankov, hrane, las in podobnih odpadkov, ki jih najdemo tudi na tem seznamu. Tako nam bo čistilna naprava služila desetletja.


Zbiralnik vode in mala biološka čistilna naprava sta dolgoročni investiciji, zato je treba dobro razmisliti, kaj je za vaše gospodinjstvo najbolj optimalno. Posvetujte se s strokovnjaki, ki imajo za seboj že številne izvedene projekte in zadovoljne kupce – obrnite se na podjetje Zagožen s 45-letno tradicijo. Podjetje skrbi za stalno izobraževanje in strokovnost svojih zaposlenih. Njihova servisna služba pa vam pomaga v primeru morebitnih težav.  

Sponzorirana objava