Temelj je nevidna osnova vsake zgradbe. Hidroizolacija temeljev je ena pomembnejših gradbenih del, ki pa pri starejših hišah večinoma ni bila izvedena. V takšnih kletnih prostorih zamaka, prisotni sta vlaga in plesen. Strokovnjaka smo zato povprašali, kako se lotiti sanacije takšnega objekta.

Z energetskim svetovalcem mreže ENSVET, Lucijanom Batisto, smo spremljali sanacijo temeljev hiše z zelo izrazitim zamakanjem kletnih prostorov.

Sanacija se je začela z obiskom investitorjev v eni od območnih pisarn mreže ENSVET, kjer so se pozanimali o procesu celovite obnove in energetske sanacije stavbe. Ker je njihova hiša, zgrajena leta 1966, kazala močne znake kletnega zamakanja, so se z neodvisnimi strokovnjaki odločili najprej sanirati temelje. “Če hočemo sanacijo pravilno in strokovno izvesti, moramo najprej odpraviti težave z zamakanjem, sicer bomo z izolacijo hiše težavo le še poslabšali,” pove g. Batista.

Sanacijo je bilo potrebno izvesti tako na zunanjem kot na notranjem delu stavbe.

V zunanjosti so stavbo odkopali vse do temeljne plošče; očistili zunanji zid in odstranili star omet; nato pa zid hidro- in toplotno izolirali in ga prekrili z bradavičasto folijo. Na izravnalni beton so položili drenažno cev, jo zasuli z gramozom; na gramoz so položili filc, nanj pa nasuli zemljino. Končali so s polaganjem tlakovcev – v pravilnem nagibu, tako da voda odteka od hiše – ter tlakovce z ovojem stavbe izvedli s trajno elastičnim kitom.

V notranjosti so iz vseh sten odstranili omet do približno metra višine, nato pa tako v obodne betonske kot v notranje opečnate stene vbrizgali emulzijo za preprečevanje dviga kapilarne vlage. Steno so nato ponovno ometali s hidroizolacijskim ometom, kateremu sledi še hitro sušeči omet. Betonsko ploščo so od zidov ločili s trajno elastičnim kitom, saj so ravno spoji horizontalne in vertikalne konstrukcije kritični za predor vode. Poskrbeli so tudi za pravilno odvodnjavanje kleti.

Eko sklad za sanacijo vlage v kleti predvideva dva ugodna kredita, zaprositi pa je možno tudi za nepovratna sredstva: za izolacijo tal v kleti ter za izolacijo oboda hiše, kamor spada tudi klet.

Več informacij lahko dobite v območnih pisarnah mreže ENSVET oziroma na spletni strani Eko sklada.