Les s svojo toplino, z grčami in s teksturo privlači odrasle in tudi otroke. Če kdaj, otroci prav dandanes bolj kot kadar koli potrebujejo bližino naravnih materialov in možnost prostega gibanja. Profesor športne vzgoje Marko Pajnik, ki se je v zadnjih letih posvetil izdelavi prekrasnih lesenih zunanjih igral in otroških sobic, dobre ve, kaj otroci za zdrav razvoj potrebujejo. Da je na pravi poti, dokazujejo prav prekrasna lesena igrala in učilnica na prostem, ki privlači najmlajše in tudi tiste malo starejše.

Otroci so naše največje bogastvo in prav je, da jim omogočimo kar najlepše spomine na otroška leta. Bliskovit tehnološki napredek je dodobra posegel tudi v otroštvo naših najmlajših, zadnji dve leti pa sta pošteno ohromili njihov gibalni in motorični razvoj. Otroška igrišča se le s težavo kosajo z mobilnimi napravicami in računalniki, čeprav ti povzročajo neverjetno škodo odraščajočim možgančkom.

Ob tod tudi želja, da bi sodobna otroška igrišča predstavljala otrokovo vez z naravo, da bi spodbujala njegov motorični razvoj in gibljivost. Marko Pajnik, sicer profesor športne vzgoje, želi s svojimi izdelki otrokom in odraslim približati željo po gibanju. To se odraža v otroških sobicah in zunanjih igralih, ki s svojimi privlačnimi zasnovami in materiali spodbujajo aktivnosti otrok.

Nekonvencionalna lesena otroška igrala

Marko se je vrsto let ukvarjal z urbanimi športi, desetletje pa je bil v marketinškem podjetju zadolžen za organizacijo športnih prireditev. Skupaj s prijatelji je z namenom zagotavljanja športne infrastrukture v prestolnici postavil center za urbane športe Urban Roof, ki ga je družba zgradila z lastnim znanjem in trudom.

Številni projekti so še okrepili njegovo ljubezen do obdelave lesa in izpilili njegovo znanje ter spretnosti. Znamka Goriška hiška je vzklila iz potrebe po izdelavi opreme in otroških sobic za novo družinsko hišico, v nadaljnje pa se je še oblikovala v uspešno znamko zunanjih igral in otroških sobic, ki se ne brani niti projektov, kot so učilnice na prostem, hiške na drevesih itn. Meja je le nebo.

Uporaba slovenskega lesa

Marko v svoji delavnici ustvarja nekonvencionalna lesena otroška igrala in sobice, s katerimi želi otrokom ponovno približati gibanje in naravo. Skozi svoje izdelke udejanja veliko ljubezen do lesa in aktivnega preživljanja prostega časa v naravi, kar se odraža v premišljenih oblikah in izvedbi.

Pri tem uporablja slovenski les, najpogosteje akacijo, ki jo na Goriškem ne manjka. Poleg te poseže tudi po macesnu in hrastu, pri oblikovanju notranjih sobic pa najraje uporabi brezovo vezano ploščo in jo nadgradi z dodatki masivnega lesa hrasta, jesena ali češnje.

Gibalna sposobnost naših otrok

Otroci danes bolj kot kadarkoli potrebujejo bližino naravnih materialov in možnost prostega gibanja. Zunanja igrišča predstavljajo dobro priložnost za gibanje in prosto igro. Otroške sobice, v katerih lahko otrok pili svojo gibljivost in motoriko, pa predstavljajo podaljšek zunanjih igrišč v slabem vremenu. Poleg preživljanja časa na svežem zraku otroke prisotnost lesa pomirja in jim nudi veliko možnosti za raziskovanje.

Epidemija novega koronavirusa je še dodatno ohromila gibalno sposobnost otrok, kažejo nedavne meritve športnovzgojnega kartona. Gibalna učinkovitost otrok je v letu 2020 padla za 17 odstotkov. To pomeni, da se nam ne piše nič dobrega. Po predvidevanjih naj bi se primankljaj gibanja in slabša gibalna pripravljenost otrok odrazila že kmalu, z vse večjim odstotkom akutno bolnih otrok, da o prekomerni teži niti ne govorimo. Rezultati meritev za športnovzgojni karton kažejo, da je pri kar 37 odstotkih otrok opaziti občuten porast teže.

Gozdna učilnica v Novi Gorici

Marko se dobro zaveda, kakšen vpliv ima na otroke gibanje, saj se trudi, da bi jih s privlačnimi in atraktivnimi igrali spodbudil h gibanju na svežem zraku. Eden njegovih zadnjih projektov je gozdna učilnica v Gorici, ki otroke in odrasle vabi k preživljanju časa v naravi.

Gozdna učilnica je del participativnega proračuna v mestni občini, ki je nastala kot pobuda tamkajšnje osnovnošolske učiteljice. Marko je bil zadolžen za oblikovanje idejne zasnove elementov v borovem gozdičku, rezultat pa je interaktivna učilnica na prostem, ki otroke in odrasle vabi k druženju in preživljanju časa v naravi.


Članek je nastal v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija ter s finančno podporo in sodelovanjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Direktorata za lesarstvo.

Foto: Nace Zavrl, Anže Klarič in arhiv Goriška hiška