Če je vaš objekt slabo izoliran, svoji denarnici na dan povzročite okoli 5 evrov izgube, na mesec 150 evrov, na leto pa kar 1800 evrov minusa. Morda se tega niti ne zavedate, saj se energijskih izgub ne vidi, prepoznate pa jih lahko po višjih računih za ogrevanje ali hlajenje in po neprijetnih bivalnih pogojih, kot so hladne stene in mraz v notranjosti, dolgi ogrevalni časi v hladnih mesecih ali poletno pregrevanje in zatohlost v notranjih prostorih.

Energijske izgube so nevidni pojav, ki vam pije energijo in finančne vire

Energijske izgube so v prvi vrsti posledica slabe izolacije in slabe zrakotesnosti, pa tudi zastarelih sistemov ogrevanja ali hlajenja, energijsko neučinkovitih oken in vrat ter drugih dejavnikov. Gre za epidemijo, ki prizadene ne le stare, temveč tudi novejše hiše, podvržen ji je visok delež slovenskih gospodinjstev.

Čas je, da izgube ustavite in začnete ukrepati – kako?

Pri odkrivanju razlogov, zaradi katerih izgubljate energijo in denar, vam lahko pomagajo energetski svetovalci. Ti vzroke najpogosteje najdejo v neizoliranem ali slabo izoliranem ovoju stavbe, torej pri strehi, fasadi in tleh.

Knauf Insulation nudi izolacijske rešitve za vse omenjene gradbene sklope, pa tudi za številne druge aplikacije. Če stavbo izolirate z njihovo kameno ali stekleno volno, so učinki ukrepa sinergijski – saj poleg toplotne izolativnosti dobite tudi povečano požarno varnost in bistveno izboljšane akustične pogoje za bivanje v objektu. Naravni izvor materialov, iz katerih je izolacija proizvedena (kamen, kremenčev pesek) z visokimi deleži recikliranih surovin, daje izdelkom tudi visoko trajnostno sprejemljivost. Pri tem je potrebno dodati še to, da so vsi izolacijski izdelki, namenjeni notranjim aplikacijam (poševna streha, tla, predelne stene …), vezani z vezivom na bio osnovi (ECOSE tehnologija), kar dodatno prispeva h kvaliteti notranjega zraka v tako izoliranih prostorih.

Kaj vam prinese energetska sanacija ovoja stavbe?

1. Izolacija ovoja stavbe vam prinaša energijske in finančne prihranke.

2. Z izolacijo ovoja stavbe boste v objektu vzpostavili prijetnejšo bivalno klimo, ki bo pripomogla k višji kakovosti vašega bivanja.

3. Investicija v izolacijo je tudi zanesljiva naložba z zagotovljenim donosom, brez tveganja.

4. Izoliranje objekta vam bo nenazadnje prineslo dodatne prihranke, ki bodo vir za dvig vašega življenjskega standarda in vam bodo na primer omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa.

5. Če se odločite za izolacijo ovoja stavbe z izolacijskimi rešitvami Knauf Insulation, pa boste poleg omenjenega v istem paketu dobili še visoko požarno odpornost objekta, vrhunsko akustiko in s tem še izboljšane bivalne pogoje. Vaša stavba bo tako tudi dolgoročno bistveno bolj odporna na poškodbe (proti toči na fasadi …) in staranje (trohnenje ostrešja zaradi slabo izvedene zrakotesnosti, zamakanja …).

Zakaj je energetska sanacija ovoja stavbe vedno prvi korak pri sanacijah?

Celovita energetska sanacija stavbe je sestavljena iz številnih ukrepov, pri čemer mora biti vedno prvi ukrep omejitev energijskih izgub preko ovoja stavbe. Med te ukrepe spadajo izolacija strehe, zunanjih sten (fasade) in tal ter seveda tudi vgradnja kakovostnih oken.

Preprečitev oziroma omejitev toplotnih izgub preko ovoja bo vaši stavbi prinesla drugačne obratovalne pogoje, na osnovi katerih boste za optimizacijo ostalih ukrepov (npr. ogrevanje ali ohlajanje stavbe) operirali z drugačnimi podatki o obratovanju stavbe. Na ta način boste vgrajevali optimizirane režime naprav, ki bodo tudi pripomogli k racionalni rabi energije.

Preskakovanje izvedbe sanacije ovoja ali obrnjen vrstni red ukrepov, bi pomenil vgradnjo neprilagojenih instalacijskih režimov, s tem pa spet prekomerno porabo energije.

Za tehnično svetovanje se lahko obrnete na svetovanje@knaufinsulation.com ali na telefon 04 5114 105

Hitreje, kot boste ukrepali, prej boste ustavili izgube!

Sponzorirana vsebina