FprEN 17037:2018 – na prvi pogled neprivlačna kratica, ki pa si jo velja zapomniti. Označuje nove evropske normative o rabi in načrtovanju dnevne svetlobe v stavbah, predvsem z namenom izboljšati bivalno udobje in nenazadnje tudi zdravje. Vse raziskave namreč kažejo, da je kakovost življenja in bivanja veliko boljša v prostorih z dovolj naravne svetlobe in dobrim razgledom, preživljanje veliko časa v temačnih in nezadostno osvetljenih prostorih pa vodi v melanholijo, razdražljivost in stres. Ko boste delali načrte za novogradnjo ali prenovo svoje nepremičnine, zlasti mansarde, ki je zaradi svoje najvišje lege v stavbi specifična, torej ne pozabite na FprEN 17037:2018!

Kako smo svetlobo načrtovali do sedaj?

Slovenskih smernic za osvetljevanje z dnevno svetlobo doslej ni bilo, vseeno pa so bila priporočila glede tega vključena v nekaj pravilnikov. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za stanovanja denimo določa, da mora biti za neposredno naravno osvetlitev zagotovljena steklena površina v velikosti vsaj 20 odstotkov (torej 1/5) tlorisne površine, pri čemer se v ta delež štejejo površine od višine 50 centimetrov nad tlemi. Ne predvideva pa, da se kljub izpolnjevanju te zahteve osvetljenost lahko zmanjša zaradi različnih zunanjih ovir, oblike in položaja okenskih odprtin, orientiranosti glede na smer neba, optičnih lastnosti zasteklitev, notranjih površin in tudi same oblike prostora.

Prihaja renesansa v uporabi naravne svetlobe

Z novim standardomFprEN 17037:2018 bo to področje bolje urejeno. Standard dnevno osvetljevanje opredeljuje veliko širše, saj predvideva, da naj bi notranje prostore z dnevno svetlobo osvetljevali skozi vse leto in večino časa, ko je dnevna svetloba na voljo. Poleg tega določa tudi štiri kriterije, po katerih se ocenjuje dnevno svetlobo v notranjih prostorih, in sicer:

  • količnik dnevne svetlobe (KDS) = količina dnevne svetlobe, ki prihaja v prostor
  • kakovost pogleda navzven
  • količina neposredne osončenosti
  • zaščita pred bleščanjem

Pogled je pomemben, enako zaščita pred bleščanjem

Kot kaže v prihodnje ne bo dovolj prostorom zagotoviti le prave količine svetlobe, pomembna bo tudi kakovost pogleda navzven in skrb za ustrezno zaščito pred bleščanjem.

In kakšen je kakovosten pogled navzven? Po standardu naj bi v širino znašal vsaj 14 stopinj, minimalna razdalja do zunanje fiksne ovire (pri čemer se drevesa in grmovje ne štejejo za fiksne ovire) naj bi bila vsaj 6 metrov, osnovni pogled pa naj bi zajemal vsaj raven pokrajine, boljši pa tudi tla in nebo.

Poleg tega bo po novem treba poskrbeti tudi za bleščanje, saj to za človeško telo pomeni foto-stres. Dobro načrtovana stavba bo torej morala predvideti odbleske v prostoru in se temu prilagoditi, na primer z žaluzijami ali drugo zaščito pred bleščanjem.

Simulacije

Zdaj se verjetno sprašujete, kako boste sploh lahko zadostili vsem tem novim standardom? Čeprav se pogoji slišijo zapleteni, bo seveda vse vrednosti svetlobe mogoče izračunati s pomočjo računalniške simulacije (bodisi pred gradnjo ali po njej), ki bodo omogočile realen vpogled v osvetljenost notranjih prostorov z naravno svetlobo.

Za pravilno osvetlitev mansarde so, denimo, pri podjetju VELUX že poskrbeli za brezplačno aplikacijo MyDaylight. Potrebujete samo mobilni telefon, na katerega si jo naložite in po vnosu ključnih podatkov dobite virtualno predstavo, kako bi prostor izgledal z več naravne svetlobe.

Pravilno osvetljena mansarda

Osvetlitev mansarde je tudi sicer bolj specifična kot osvetlitev drugih prostorov. Gre namreč za najvišje ležeč prostor v objektu in kot taka lahko zajame največ svetlobe brez motečih senc (na primer zaradi vegetacije). Večino svetlobe v mansardo pride preko strešnih oken, ki pa morajo biti pravilno pozicionirana, da bo svetloba na voljo točno tam, kjer jo najbolj potrebujete.

Če imate z načrtovanjem osvetlitve v mansardi težave, se lahko prijavite na brezplačno svetovanje oziroma si preberete 10 nasvetov, ki jih velja upoštevati za energijsko učinkovito mansardo. Strokovnjaki iz podjetja VELUX vam bodo rade volje svetovali glede velikosti okenskih odprtin, razporeditve in ustrezne velikost strešnih oken, načinov odpiranja oken, senčil, zasteklitve in drugega.

Vsaj tisoč luksov: Za ustrezne fiziološke odzive telesa je potreben neposreden vpad naravne dnevne svetlobe, ki naj dosega vsaj 1.000 luksov. Šele taka količina naravne svetlobe sproža v telesu ustrezne hormonske, imunske in druge revitalizacijske procese.
fotografija: VELUX

Fotografije: VELUX