Zbornica za arhitekturo in prostor je prejšnji teden razglasila zmagovalca natečaja za novo stanovanjski gradnjo na Rakovi Jelši, s katero bo Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zagotovil 155 novih stanovanj za neprofitno najemno rabo.

Naselje Rakova Jelša je postopoma nastajalo od sedemdesetih let dalje. Njegova ureditev je, kot pravijo na Stanovanjskem skladu MOL, eden najzahtevnejših projektov ljubljanske občine: še pred nekaj leti ga je sestavljalo skoraj šeststo nelegalno postavljenih objektov brez ustrezne komunalne infrastrutkure. S postopnim urejanjem kanalizacije, legalizacijo črne gradnje ter nekaterih drugih urbanističnih potez – med katerimi je tudi strokovno priznana ureditev Mestnega parka Rakova Jelša – je mestu soseko uspelo integrirati vase. Zdaj so na vrsti še aktivnejši posegi, med katerimi bo prvi graditev večjega števila neprofitnih najemnih stanovanj.

Prvo nagrado na arhitekturnem natečaju za gradnjo novih stanovanj Stanovanjskega sklada MOL v pasu med Potjo na Rakovo Jelšo in reko Ljubljanico so prejeli Nava arhitekti. Predlagali so izrazito vzdolžno postavitev, ki nadaljuje linearno razporeditev sosednjih, večinoma enodružinskih stavb.

Trije specifični krajinsko-arhitekturni momenti: park, vrt in trg.

Ustvarili so tri značilne krajinsko-arhitekturne momente: prepotrebna trgovina z javnim trgom je obrnjena proti Poti na Rakovo Jelšo; sledi šest objektov, med katerimi se prepletajo dvorišča, sadovnjaki, urbani vrtički in ploščadi – prostori srečanj, otroške igre in aktivnega preživljanja prostega časa; proti Ljubljanici pa se gradnja sprosti, s čimer se ustvari širok park z otroškim igriščem. Veliko krajinsko-arhitekturno potezo je žirija prepoznala kot največjo kvaliteto projekta, saj bo zagotovila obilico javnega prostora v pretežno privatizirani soseski Rakove Jelše.

Vsa stanovanja (velikosti od 26 m2 – garsonjera do 82 m2 – štirisobno stanovanje) so zaradi ozke zasnove blokov dvostransko osvetljena, kar je še ena nedvomna kvaliteta projekta.

Nagrajencem čestitamo in se veselimo realizacije!

vizualizacije, načrti in diagrami: arhiv avtorjev

Avtorji nagrajenega projekta: Monika Fink Serša, Aleksander Lužnik, Ana Ocvirk Šafar, Miklavž Tacol, Boris Vranič, Liza Privšek, Zala Privšek, Sabina Troha.