Na Drenovem griču stoji pohištveni salon Lido, v katerem se razstavni eksponati kar kopljejo v naravni svetlobi.

Podjetje Lido je postavilo zanimivo stavbo, ki služi kot pohištveno razstavni salon. Vse osončene stene zgradbe so izdelane iz posebnih plošč, ki istočasno opravljajo več nalog. Delujejo tudi kot fotovoltaični moduli, zato je stavba že na prvi pogled nekaj posebnega. V Sloveniji do sedaj še nismo zasledili podobnega objekta, kljub temu, da bi morali zaradi okoljskih in energetskih razmer število stavb, zgrajenih po tem vzoru, čim prej in čim bolj povečati.

Objekt, ki na prvi pogled spominja na ladjo, je svojo obliko dobil iz povsem praktičnih razlogov: zaradi parcelnih meja, orientacije v prostoru in vsebine objekta, ter seveda zaradi zelo pomembne osončenosti. Na severno stran so umeščeni servisni prostori, na južni strani pa se stavba odpre v svojo okolico z veliko strukturno fasado, pri čemer so v zgornjem delu med steklo vstavljene fotovoltaične celice. Naklon steklene fasade je tak, da omogoča veliko izrabo sončne energije tekom celega leta, izpahnjeni del pa poleti, ko je sonce najvišje, senči pritličje, kar preprečuje poletno pregrevanje čisto brez uporabe dodatnih zunanjih senčil.

Stavba je za svojo zasnovo prejela številne nagrade.