Pod okriljem platforme Kajža in domačije Pr' Lenart ter ob podpori Centra za kreativnost je v septembru potekal Oblikovalski izziv 1498/2022. V sklopu tega so iskali najboljšo idejno zasnovo pohištva za opuščen kozolec – toplar.

Platforma Kajža s svojim delovanjem povezuje strokovnjake z najrazličnejših področij arhitekture in graditeljstva, pa tudi varuhe dediščine, okoljevarstvenike, na splošno pa navdušence nad arhitekturno prenovo. Tem je skupno zavedanje, da prenova ni le trajnostni koncept, ki ga bo treba vse bolj ponotranjiti, temveč tudi način za ohranjanje stavbarske dediščine. V okviru tega je potekal tudi nedavni Oblikovalski izziv, ki so ga v Kajži izvedli ob sodelovanju z Domačijo pr’ Lenart.

Domačija pr’ Lenart leži v neposredni bližini Ljubljene, natančneje v zaselku Belo. Zgrajena je bila v 16. stoletju, pred časom pa so z delno prenovo spoštljivo ohranili njeno dediščino. V sklopu kmetije je tudi mogočen kozolec toplar, ki je po opustitvi njegove prvotne rabe postal prizorišče za druženje, povezovanje, za delavnice in kulturne dogodke, koncerte ali občasno zasilno namestitev.

Naravni materiali in tradicija

Predmet izziva je bila idejna zasnova večnamenskega pohištvenega kosa iz naravnih materialov, ki se oblikovno opira na tradicionalne in vernakularne oblikovalske principe Polhograjskega hribovja. Pohištveni kos bo v prihodnosti postal del ambienta prenovljenega kozolca toplarja, hkrati pa je izziv ponudil možnost za razmislek o oživljanju prostora in drugih potencialih objektov kulturne dediščine za današnji čas. 

Na Oblikovalski izziv se je prijavilo kar nekaj mladih arhitektov in oblikovalcev, kar še posebej veseli pobudnico projekta Ajdo Bračič. »Večina prijavljenih je bila mladih arhitektov in oblikovalcev ali študentov tik pred zaključkom študija, imeli pa smo tudi nekaj udeležencev, ki so že uveljavljeni na svojih področjih. Veseli me, da toliko mladih zanima dediščina in da jo razumejo kot živo osnovo za svoje delovanje v sedanjosti, ne le kot nekaj, kar spada v muzeje. Skupina se je med seboj izvrstno povezala in ne dvomim, da se bomo z njimi srečevali tudi v prihodnje,« o udeležencih pove ustanoviteljica platforme Kajža.

»Zdi se mi pomembno, da tradicijo, vernakularne prakse in stavbno dediščino obravnavamo na nevsakdanje, eksperimentalne načine, da jih poskušamo vpeti v današnji kontekst in v njih prepoznati del svoje lastne identitete. Kam želimo peljati to identiteto in kako jo želimo ovrednotiti – to pa je stvar skupne prihodnosti,« o pomenu Oblikovalskega izziva pove Ajda Bračič.

Predajanje znanja

Na uvodnem vikendu so se sodelujoči bolje spoznali z domačijo ter pod mentorstvom Mance Kemperl in Nine Koželj (Vulgaris) raziskovali likovne, tehnološke in konceptualne možnosti za pripravo idejne zasnove. Svoje znanje so z udeleženci izziva delili tudi številni drugi predavatelji: arhitekt Aleksander Ostan, lesar in podjetnik Bogdan Gale, arhitekta Manca Košir in Jan Kozinc. V sklopu uvodnega vikenda so tako nastali prvi osnutki, ki so jih udeleženci v nadaljnjih dveh tednih dopolnili, žirija v sestavi Ajda Bračič (Kajža), Anja Radović (BIO27), Nina Koželj in Manca Kemperl (Vulgaris) ter Mojca Sfiligoj (pr’ Lenart) pa je izbrala zmagovalno rešitev in razglasila rezultate. 

Zmagovalka Oblikovalskega izziva 1498/2022 je postala arhitektka Lara Pišl Ptičak s serijo pohištva Nekoč/danes. Žirijo je prepričala z uporabo detajlov in materialov, ki so že prisotni na domačiji, hkrati pa je prisluhnila sodobnemu uporabniku. Prav tako je navdušila s temeljitim premislekom o rabah samega izdelka, pa tudi o življenjski dobi izdelka in njegovem trajnostnem vidiku. »Vsekakor je bila ta zelo dobro uspela delavnica velika spodbuda za to, da bomo podobne dogodke prav gotovo organizirali tudi v prihodnje,« z zadovoljstvom sklene vodja platforme Kajža.

Fotografije: Amadeja Smrekar