Arhitekturni biro Enota iz Ljubljane je na povabilo Občine Trst zasnoval nov mestni park Bovedo v Trstu.

Enota je bila k projektiranju parka povabljena zaradi uspešno izvedenega projekta Park ob Semedelski promenadi v Kopru. Tržaška občina si je, tudi na pobudo športnih klubov, ki delujejo v neposredni bližini lokacije, zaželela podoben program za Trst. Tako kot v Kopru gre za revitalizacijo degradiranega dela mesta v športno-rekreativni program.

Nov mestni park v Trstu je poleg ceste Viale Miramare, ob morski obali pod znamenitim tržaškim Svetilnikom zmage; območje novega parka predstavljajo odsluženi železniški odstavni tiri pri parkirišču Bovedo ter degradirano območje nasipa industrijskega odpada v Barkovljah. V preteklosti je bila obala na tem predelu Trsta močno industrializirana, zdaj pa je večinoma prepuščena propadanju.

Zdaj na ruševinah nekdanje rabe počasi vznika nov program, namenjen občanom za preživljanje prostega časa in za javni dostop do morja, ki ga v Trstu, kljub njegovi legi, precej primanjkuje. V ta predel želi občina načrtovano vnesti program, ki bo odgovoril na potrebe meščanov po urbani zeleni površini, omogočil stik z morjem ter ponudil površine za kakovostno preživljanje prostočasnih dejavnosti.

Osnovno oblikovno potezo novega športnega mestnega parka predstavljajo sproščeno oblikovani, monolitni, valoviti urbani elementi. Njihova organska oblika je v kontrastu s funkcionalistično linearno podobo industrijske dediščine. Navdih črpa iz peščenih nanosov, značilnih za obalne površine, ter oblike valov na od vetra razburkani morski gladini.

Umetne sipine s premišljeno postavitvijo v prostor celotno površino parka delijo na introvertirane programske otoke z različno namembnostjo. Znotraj teh programskih otokov so organizirane posamezne športne in rekreacijske površine, delilni urbani elementi pa postanejo tribune za opazovanje dogajanja, posedanje in druženje.

Ob robu območja, na stiku s prometno cesto in parkirnimi površinami, so grajeni parkovni elementi nekoliko dvignjeni, da služijo za zaščito pred negativnimi vplivi. Nasprotno se na strani proti morju spuščajo in odpirajo poglede proti kakovostnim panoramam.

Zasaditev območja s pestrim naborom avtohtonih sredozemskih rastlinskih in drevesnih vrst bo omogočala ustvarjanje raznolikih pokrajin znotraj parkovne površine. Različni tipi raščenega dela krajine so strateško razporejeni, da ponujajo senčenje posameznih programskih polj ter dodatno ščitijo park pred vplivi okolja predvsem na strani proti cesti.

Ohranjanje zgodovinskega spomina na industrializirano območje se izrazi na delu starih železniških tirov, znotraj katerih se ustvarijo mehke zelene površine. Topografsko parkovne površine sledijo obstoječemu terenu z mehkim brisanjem pravilnih robov, ki so nastali s sistematičnim zasipavanjem terena. Urbani elementi sipin tako s pestrostjo v višinah razgibajo teren toliko, da ustvarijo različne ambiente in ponujajo več ali manj intime znotraj parkovne ureditve.

Z namenom spodbujanja raznolike rabe prostora tudi sprehajalne poti niso oblikovane klasično. Travnate zelene površine prosto prehajajo v tlakovane površine, ki so tam, kjer se pričakuje intenzivnejša uporaba tal. Obiskovalci tako sami določajo svojo pot in način uporabe prostora.

Arhitektura: ENOTA

Vizualizacije: ENOTA