Ravne strehe so se v zadnjih letih tehnološko tako izpopolnile, da jih lahko brez skrbi o stroških, zamakanju ali energetski učinkovitosti vgrajujemo v praktično vse objekte - od javnih zgradb do zasebnih hiš in stanovanj. Prednosti ravnih streh je več: poleg estetske vrednosti pridobimo še dodatno bivalno površino (teraso ali strešni vrt), z ozelenjeno ravno streho pa še ublažimo okoljski vpliv naše stavbe, saj rastline na njej ohlajajo naše urbane soseske, toplotno izolirajo naše stavbe in vsrkavajo obilne meteorne vode. A ravne strehe imajo tudi svoje slabosti: globoko v notranjost objektov, pokritih z ravnimi strehami, je namreč težje dovajati naravno svetlobo in svež zrak na lep in praktičen način. Pa je to res?

Vemo, da sta svež zrak in dnevna svetloba ključnega pomena za naše dobro počutje in percepcijo zdravega bivanja. Visoke svetlobne vrednosti namreč stimulirajo delovanje človekovega bioritma, kar v praksi pomeni, da se ljudje zjutraj hitreje zbudijo in ostanejo budni, zvečer pa lažje zaspijo. Kvalitetno osvetljen prostor vpliva tudi na delovno razpoloženje in produktivnost: rezultati analiz kažejo, da naravna svetloba slednjo dvigne za kar 15%.

Poleg kvalitete bivanja pa je zadostna osvetlitev z naravno svetlobo tudi pomemben dejavnik k prehodu na nič-energijsko družbo: v prostorih z večjo naravno osvetljenostjo bomo luči prižgali dosti kasneje in se tako manj zanašali na električno energijo.

Zenitalna svetloba je kar dvakrat učinkovitejša od fasadne zasteklitve

Svetloba skozi fasadna okna težje prodira v prostor. Prvi faktor je vpadni kot sončnih žarkov, ki se skozi dan spreminja. Drugi faktor je lega prostora glede na stran neba, tretji pa neposredna okolica objekta: drevesa, stavbe in griči v bližini namreč velikokrat onemogočajo neposreden vpad dnevne svetlobe v naše prostore. Zenitalna osvetlitev, torej osvetlitev preko (poševne ali ravne) strehe, sončne žarke neomejeno lovi cel dan, zaradi česar je kar dvakrat učinkovitejša. To kaže primerjava analiziranih svetlobnih vrednosti na spodnjih študijah, kjer vidimo, da lahko celo z manjšimi zasteklitvami (površina stekla je v primeru kombinacije fasadnih in strešnih oken kar 10% manjša), dosežemo enakomerneje in kvalitetneje osvetljen prostor. Hkrati lahko strešna okna načrtujemo neodvisno od zunanjega izgleda in jih postavimo tam, kjer jih potrebujemo (nad mizo, kuhinjskim pultom ali v temnem hodniku), zaradi česar tudi učinkoviteje izkoristimo vir svetlobe. Takšna osvetlitev lahko v končni fazi pripelje tudi do racionalizacije stroškov gradnje in do zmanjšanja obratovalnih stroškov.

Na levi: Primer prostora z 30% površino stekla na površino tal (osvetlitev preko fasadnega okna)
Na desni: Primer prostora z 20% površino stekla na površino tal (11% fasadno okno + 9% okno za ravno streho)

Ne glede na dokazano učinkovitost zenitalne osvetlitve pa je izkoriščanje ravnih streh za naravno osvetlitev – najsibo v vrtcih, šolah, pisarnah ali pa doma – dostikrat ovrženo zaradi nepoznavanja ustreznih produktov. Plastične kupole ali piramide na strehi namreč niso niti malo privlačne, z ravnim oknom na ravni strehi pa tvegamo zamakanje in neprimerno zaščito pred zunanjimi meteornimi obremenitvami, kot sta sneg ali toča.

Kakšno okno je torej primerno za ravno streho?

Okna za ravno streho morajo zadostiti enakim kriterijem kot fasadna okna (energijska učinkovitost, senčenje), hkrati pa še posebnim zahtevam, ki so rezultat njihove lege in izpostavljenosti (zaščita pred udarci, odvodnjavanje, vodotesnost).

Nujna je izbira proizvoda, ki bo odgovarjal zahtevam toplotne učinkovitosti. Toplotno učinkovito okno bo namreč skrbelo za manjše toplotne izgube, lažje uravnavanje notranje klime in s tem povezane manjše stroške za ogrevanje in hlajenje. Hkrati pa se z vgradnjo toplotno učinkovitega okna ognemo tudi pomislekom o kondenzaciji.

Pomembno je tudi, da je okno na zunanji strani dodatno prekrito s pokrivnim (akrilnim ali steklenim) elementom, s katerim bomo zagotovili primerno odvajanje vode ter zaščito stekla. Okna, ki imajo vgrajeno električno odpiranje, zagotavljajo tudi naravno prezračevanje oziroma naravno ohlajanje prostorov v poletnih dneh. Nenazadnje pa ne smemo pozabiti niti na pregrevanje prostorov in okno primerno zaščititi z zunanjim senčilom (s katerim bomo hkrati preprečili tudi bleščanje), ter notranjim senčilom, s katerim bomo uravnavali vpad svetlobe v prostor.

Najboljša bo torej izbira okna, ki bo od znotraj zagotavljalo troje: eleganten videz ravnega okna, energetsko učinkovitost in primerno senčenje; navzven pa diskretni izgled in tehnologijo, ki preprečuje poškodbe, praske in zamakanje. Vse to najdete v izdelkih za ravno streho podjetja VELUX.

Fotografije: VELUX