Želite svoji hiši nadeti nov videz in urediti sodobno notranjosti, obenem pa jo energetsko prenoviti in tako privarčevati pri obratovalnih stroških? Želite zagotoviti zdrave bivalne razmere in pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada? Obiskali smo dober primer celostne prenove hiše.

Dvodružinska hiša, zgrajena leta 1938 in od takrat osvežena le enkrat, je potrebovala obsežno obnovo. Namesto, da bi se lastniki odločili za posodobitev po korakih, so raje izvedli celostno prenovo, v kateri so poskrbeli ne le sodobnejši izgled hiše in njene notranjosti, pač pa so hišo tudi energetsko posodobili in s tem zagotovili prihranek pri obratovalnih stroških in izboljšali kvaliteto bivanja.

Pred prenovo je imela hiša na zunanjem zidu le 5 cm izolacije, neogrevano podstrešje ni bilo toplotno izolirano, okna so bila lesena vezana, ogrevanje in priprava sanitarne tople vode pa je bilo s pečjo na kurilno olje. 

V postopku celovite obnove je bila hiša toplotno izolirana, vgrajeno je bilo novo stavbno pohištvo, nov ogrevalni sistem s kondenzacijsko plinsko pečjo na zemeljski plin v kombinaciji s sprejemniki sončne energije, vgrajenimi v nivo strehe. Vgrajen je bil tudi centralni sistem prezračevanja z rekuperacijo.

Po celoviti obnovi se hiša uvršča v razred energijske učinkovitosti (Qh) 19,8 kWh/m2a, kar pomeni kar 10-krat manjšo letno porabo energentov!

Kaj pa nepovratne spodbude Eko sklada?

Lastniki so za celostno obnovo pridobili nepovratne spodbude Eko sklada, ki so jih zagotovili v naslednjih korakih:

  1. Izbrali so izkušenega projektanta, ki je izdelal izračun energijske učinkovitosti stavbe ter projekta PGD in PZI (z načrti arhitekture in inštalacij);
  2. Vlogi, ki vsebuje projektno dokumentacijo, so priložili fotografije obstoječe stavbe in dokazila o vgrajenih materialih in generatorju toplote;
  3. V fazi prenove so podrobno dokumentirali celotno sanacijo – vgradnjo inštalacij, oken, prezračevanja in ogrevalnega sistema ter izolacijo stavbnega ovoja; nadzor pa je izvajal odgovorni nadzornik;
  4. Po zaključku prebnove so na Eko sklad poslali fotodokumentacijo, račune ter poročilo o izvedbi testa zraktesnosti stavbe. 

Višina spodbude je odvisna od vrste izolacijskega materiala v toplotnem ovoju in neto ogrevalne površine ter znaša največ 40 000 EUR oz. do 50% priznanih stroškov naložbe. Podrobnejše informcije o razpisu in pogojih lahko občani pridobijo na internetni strani ekosklad.si ali pa v energetsko svetovalnih pisarnh ENSVET.

Prenova: KošorokGartner arhitekti

Fotografije: arhiv avtorjev in lastnikov